Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

Öne Çıkan
Yükleniyor...

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Ekleme Tarihi by Admin - Kategori: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı
341 İzlenme

Açıklama

Kendine özgü bir sanat anlayışı, sınırlı bir duygu ve şiir' dünyası, sanatlı bir dili, İslam dini ve tasavvufa dayalı bir düşünce örgüsü bulunan şekilci, kuralcı ve idealist Türk edebiyatına divan edebiyatı denir. Divan edebiyatı, Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam medeniyetlerinin bilim, inanç ve kuralları etkisinde ortaya koydukları edebiyat türüdür. "İslami Edebiyat, Yüksek Zümre Edebiyatı, Havas Edebiyatı, Saray Edebiyatı, Enderun Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı" gibi adlarla anılan bu edebiyat en yaygın kullanımla "divan edebiyatı" adıyla anılmış ve yaygınlaşmıştır. Bunun nedeni, şairlerin şiirlerini topladıkları eserlere Divan denilmesidir. Bu edebiyatta şair, kelimeleri akılcı bir söyleyişe uygun gelecek şekilde seçmeli; onları bir kuyumcu titizliğiyle işlemelidir. Üslup ve edayı sağlamalı ancak bu konuda kendinden önce yaşamış şairlerin yolundan ayrılmamalı, divan edebiyatının çerçevesinin dışına çıkmamalıdır. Divan edebiyatının bazı ortak kuralları, kalıpları vardım Bu kalıpların dışına çıkılmaz. Bunların başında aşık-maşuk-aşk üçgeni gelir. Bunlara bazen rakip de eklenebilir. Bu şiirde aşk esastır. Gerek ilahi gerekse beşeri aşkı andıran platonik aşk, hemen birçok beytin esasını oluşturur. Yani divan şairi daima aşıktır. Divan edebiyatı, şiir ağırlıklı bir edebiyattır. Ancak bu, düzyazı alanında eser verilmediğini göstermez. Bu edebiyatla düz yazı, süslü, orta ve yalın biçimlerde kendini gösterir. Divan edebiyatının ilk örnekleri 13. yüzyılda Hoca Dehhani'nin kaleminden çıkmıştır. Divan edebiyatı özellikle şiir alanında en parlak dönemini, altın çağını, 16. yüzyılda Fuzuli, Baki gibi sanatçılarla yaşadı. Edebiyatın Batı ile etkileşiminin iyice arttığı 19. yüzyılda iyice kan kaybetti. Tanzimat ile birlikte Türk edebiyatında Batı etkisinde yeni biçimler ve konular denenmeye başlandı.

Gazel: Gazel kelimesinin asıl anlamı aşktan bahsetmek, kadınlarla aşıkane konuşmak, onlarla bu tarzda sohbette bulunmaktır. Edebiyat terimi olarak ilk beyti kendi içinde, diğer beyitlerin ikinci mısraları ilk beyitle kafiyeli olmak üzere genellikle 5 ile 15 beyit arasında yazılan nazım biçimidir.

Mesnevi: Mesnevi kelimesinin asıl anlamı, "ikili, ikişer ikişer' demektir. Bir edebiyat terimi olarak her beyti ayrı kafiyeli olan nazım şeklidir. İki beyitlik şiir parçalarından binlerce beyit uzunluğundaki kitaplara dek kullanılmış bir şekildir. Uzun manzume veya kitap halindeki mesneviler, uzun adlarla anılır. Bu kurala uymayan tek mesnevi, Mevlana'nın 24.618 beyitlik Farsça Mesnevi-i Manesidir. Mesnevi şekli, Fars edebiyatında ortaya çıkmış, oradan aynı adla Türk edebiyatına geçmiştir. Türk edebiyatında ilk büyük mesnevi Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı eseridir. Sonra sırayı Mevlana'nın Mesnevi'si alır. Mesneviler, Türk edebiyatının manzum romanları sayılabilir. Özellikle aşkı konu alan ve hamse türü içinde yer edinen aşk hikayeleri (Leya ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin, Namık ile Azra vb.) mesnevi nazım şeklinin en çok uygulandığı eserlerdir.

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS