Konu Anlatımı ve Çözümlü Soru Videoları
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Yeni Videolar

 • 19:29 Yeni Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sonuç olarak; Yüzmekte olan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. Cismin özkütlesi, içine atılan sıvının özkütlesinden küçük ise cisim y&uum

 • 16:24 Yeni Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  Sıvıların Kaldırma Kuvveti Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sıvı içinde bulunan herhangi bir cisme sıvı tarafından yukarı doğru etki eden kuvvete sıvıların kaldırma kuvvetidenir.Sıvı İçerisinde Bırakılan Bir Cismin DengeŞartı:Herhangi bir sıvı içerisinde bırakılan cisim, düşeyde ikikuvvet

 • 23:43 Yeni Gaz Basıncı, Akışkanlarda Akışkanlarda Akış Hızı ve Basınçı Konu Anlatımı İsabet Akademi Çözümlü Sor

  Gaz Basıncı, Akışkanlarda Akışkanlarda Akış Hızı ve Basınçı Konu Anlatımı İsabet Akademi Çözümlü Sor

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atmosfer tabakası tarafındanhapsedilmiş olan havayı oluşturan gazların ağırlığından dolayı hava molekülleri, dokundukları yüzeylere basınçuygular. Hava moleküllerininoluşturduğu bu etkiye atmosferbasıncı diğer bir deyişle açık

 • 29:53 Yeni Katı ve Sıvılarda Basınç Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  Katı ve Sıvılarda Basınç Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sonuç olarak kabın tabanındaki bir noktaya sıvı tarafından uygulanan dik kuvvete sıvı basıncı, tabandaki tümnoktalara etki eden dik kuwetlerin toplamına sıvı basınçkuvveti denir.Katı maddelerde olduğu gibi durgun sıvılarda da kabıntaban

 • 29:08 Yeni Katı ve Sıvılarda Basınç Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  Katı ve Sıvılarda Basınç Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi Çözümlü Sorular

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 0 İzlenme / 0 Beğeniler

  Katı, sıvı ve gaz fazındaki maddelerin birim yüzeyedik olarak uyguladıkları kuvvete basınç adı verilir.Dokundukları ya da irtibat içinde oldukları tüm yüzeye dik olarak uyguladıkları kuvvete ise basınç kuvvetiadı verili

 • 25:18 Yeni Genleşme Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video İsabet Akademi 9. Sınıf

  Genleşme Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Video İsabet Akademi 9. Sınıf

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / 0 Beğeniler

  lsı alan maddelerin sıcaklıklarının artmasıyla hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme, ısı veren maddelerin sıcaklıklarının azalmasıyla hacimlerinde meydanagelen azalmaya ise büzüşme denir. Maddelerin genleşme veya büzüşme miktarı

 • 08:33 Isının Yayılma Yolları Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Isının Yayılma Yolları Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Isının Yayılma Yolları:Isı üç şekilde yayılır. Bunlar iletim, konveksiyon (taşıma)ve ışıma (radyasyon) dur. 1. İletim:Bir madde ısıtıldığında maddeyi oluşturan taneciklerintitreşim hızı artar ve tanecikler birbiriyle çarpışır. Tanecikle

 • 35:54 Hal Değişimi (Isıl Denge) Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Hal Değişimi (Isıl Denge) Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 8 İzlenme / 0 Beğeniler

  Maddeler ısı alış-verişi yapıp sıcaklığı değiştiğinde bellibir sıcaklık değerinden sonra sıcaklıkları değişmeyip sabit kalır.Isı alış-verişi yapan maddelerin sıcaklığının sabit kaldığıdeğere hal değiştirme sıcaklığı denir.Maddeler hal değiştirme sıcaklığı

 • 35:40 İç Enerji Değişimi Konu Anlatımı İsabet Akademi

  İç Enerji Değişimi Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / 0 Beğeniler

  Isının Etkileri:Isı alış - verişi yapan maddelerde,1. Sıcaklık değişimi2. Hal değişimi3. Boyut değişimigerçekleşebilir. Sıcaklık Değişimi:Maddelere ısı verildiğinde eğer hal değişimi olmuyorsasıcaklıkları değişir. Sıcaklık değişimi sırasında alınan

 • 12:18 Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 8 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sıcak bir cisme dokunursak cisimden elimize bir enerjigeçer. Soğuk bir cisme dokunduğumuzda ise bu defaelimizden cisme bir enerji geçişi olur. Bu enerjiye ısı enerjisi denir. Sıcak ve soğuk cisimlere dokunduğumuzdaonların sıcaklıklarını duyu

 • 06:51 Enerji Kaynakları ve Verim Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Enerji Kaynakları ve Verim Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Canlılar yaşantıları boyunca birçok ihtiyaçlarını gidermekiçin enerjiye ihtiyaç duyarlar.İnsanlar ihtiyaçları olan enerjiyi yedikleri besinlerden eldeederler. Hiç hareket etmeyen bir insan bile vücudununbiyol

 • 23:06 Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 11 İzlenme / 0 Beğeniler

  Çevremize baktığımızda enerjibir türden başka türe dönüşürken kaybolmaz. Yani, kinetik enerji ve potansiyelenerjinin toplamı olan mekanik enerji korunur. Enerji Dönüşümleri:Çevremize baktığımızda bir &

 • 21:20 Enerji Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Enerji Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Enerjiyi günlük hayatımızın her anında değişik şekillerdefark ederiz. Barajlarda toplanan su, hareket halindeki otomobil, yükselmekte olan uçak, koşmakta olan sporcu birenerjiye sahiptir.Enerji olmadan iş yapmak mümkün deği

 • 25:33 İş ve Güç Konu Anlatımı İsabet Akademi

  İş ve Güç Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Günlük hayatımızda kullanılan iş kelimesiyle fiziksel anlamda kullanılan iş aynı şeyler olmayabilir. Örneğin sahnede birkaç saniye hareketsiz duran oyuncu, ders çalışanöğrenci, daktiloyla yazı yazan yazar vb çok iş

 • 16:32 Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 11 İzlenme / 0 Beğeniler

  Farklı ortamlarda hareket eden cisimlere hareketindendolayı hareketine zıt yönlü bir direnme kuvveti doğar.Buna sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşantımızı hem kolaylaştırıcı ve hem de zorlaştırıc

 • 14:36 Kuvvet Konu Anlatımı İsabet Akademi (Newton'un hareket kanunları)

  Kuvvet Konu Anlatımı İsabet Akademi (Newton'un hareket kanunları)

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 9 İzlenme / 0 Beğeniler

  Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabilenveya yapmaya çalışan etkiye kuvvet denir.Kuvvet "F" ile gösterilir.Uluslararası Birim Sisteminde kuvvetin birimi Newton(N) dur.- Kuvvet vektörel bir büyüklüktür.-

 • 19:46 Hareket Çözümlü Sorular Hocalara Geldik

  Hareket Çözümlü Sorular Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 12 İzlenme / 0 Beğeniler

 • 09:39 Hareket Grafikleri Konu Anlatımı Hocalara Geldik

  Hareket Grafikleri Konu Anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 8 İzlenme / 0 Beğeniler

  Konum - Zaman Grafiklerinin Yorumu:1. Grafiğin eğimi hareketlinin hızının yönünü ve büyüklüğünü verir.2. Grafiğinçizim yönü hareket yönünü verir.3. Grafiğinzaman eksenini kestiği yerl

 • 05:30 İvme konu anlatımı Hocalara Geldik

  İvme konu anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  İvmeli Hareket:Birim zamandaki hız değişimine ivme denir. İvme, a sembolüile gösterilir. Vektörel bir büyüklüktür. Birimi m/s2 dir. Hızlanma : Bir arabayı çalıştırıp hareket etmeye başladığımızda başlangıçt

 • 09:37 Düzgün Doğrusal Hareket konu anlatımı Hocalara Geldik

  Düzgün Doğrusal Hareket konu anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 9 İzlenme / 0 Beğeniler

  Doğrusal yolda hareket eden bir cisim, eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa yani sabit hızla hareket ediyorsa buharekete düzgün doğrusal hareket denir.Şekildeki araç doğrusal bir yolda sabit hızla hareket ederkenDt = t saniyelik zam

 • 08:29 Bir Boyutta Hareket konu anlatımı Hocalara Geldik

  Bir Boyutta Hareket konu anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bir cismin sabit kabul edilen bir referans noktasına göre yerdeğiştirmesine hareket denir.Günlük hayatta en çok karşılaştığımız olaylardan biri dehareketin göreceli olmasıdır. Şekilde bisikletle gezmekteolan Begüm ve Vural

 • 06:43 Plazmalar konu anlatımı Hocalara Geldik

  Plazmalar konu anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 12 İzlenme / 0 Beğeniler

  Plazma Teknolojisi ve Temel Özellikleri Plazma, maddenin dördüncü hsli olup temel veya uyarılmışhalde bulunan elektronlardan, iyonlardan, gaz atomlarındanve moleküllerinden oluşan ve toplam yükü nötr olan iyonizegaz

 • 03:11 Gazlar ve Atmosfer konu anlatımı Hocalara Geldik

  Gazlar ve Atmosfer konu anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 11 İzlenme / 0 Beğeniler

  Etrafımızı çevreleyen hava bir gaz karışımıdır. Maddenin gazfazında tanecikler rastgele hareket halindedirler. Gaz taneciklerinin belirli bir şekil ve belirli bir hacmi yoktur. Taneciklerin kinetik enerjileri, tanecikler arasındaki çekim kuv

 • 05:36 Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi, Kılcallık Çözümlü Sorular Hocalara Geldik

  Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi, Kılcallık Çözümlü Sorular Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / 0 Beğeniler

  Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler 1. Sıvının cinsi : Sıvıların yüzey gerilimi sıvının cinsine göredeğişkenlik gösterir.2. Sıcaklık : Sıvıların sıcaklığı değiştikçe yüzey gerilimlerideğişir. Yüzey gerilim katsay

RSS