Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Yeni Videolar

 • 11:23 Yeni Kimya Nedir, Ne İşe Yarar konu anlatımı

  Kimya Nedir, Ne İşe Yarar konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: X2+ iyonun elektron dizilişi sal ile bitmektedir. Buna göre, nötr X atomu ile ilgili, l. s orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. ll. p orbitallerinde toplam 12 elektron vardır. ııı. Elektron dizilişi 3d” ile sonlanmaktadır. yargıl

 • Yeni Doğruda Açılar çözümlü sorular Şenol Hoca

  Doğruda Açılar çözümlü sorular Şenol Hoca

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

 • Yeni Doğruda Açılar 2 Şenol Hoca

  Doğruda Açılar 2 Şenol Hoca

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

 • Yeni Doğruda Açılar 1 Şenol Hoca

  Doğruda Açılar 1 Şenol Hoca

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 1 İzlenme / 0 Beğeniler

 • 11:04 Yeni Hareket Konu Anlatımı Hocalara Geldik

  Hareket Konu Anlatımı Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 2 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bir elementinin buharının bulunduğu ortamı,l. fotonlarla bombardıman etmek,Il. ısıtmak,lll. hızlandırılmış elektronlarla bombardıman etmekyukarıdakilerden hangileri yapıldığında element atomları uyarılabilir?Soru: Cıva atomuna ait bazı enerji dü

 • 10:29 Yeni Başlıca Kimya Endüstrileri konu anlatımı

  Başlıca Kimya Endüstrileri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Yukarıda verilen elektron dağılımında bazı orbitaller X, Y ve Z ile gösterilmiştir. Buna göre, I. X orbitallerindeki yerleşim Pauli ilkesine göre yanlıştır. ll. Y orbitalindeki yerleşim Hund kuralına göre yanlıştır. lll. Y orbita

 • 10:01 Yeni Bağıl Hareket Çözümlü Sorular Hocalara Geldik

  Bağıl Hareket Çözümlü Sorular Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 4 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Çok hassas ölçümler yapan bir terazi için,I. üzerine ışık düşmüş bir cisim kütlesini ışık düşürmeden önceki kütlesinden fazla ölçer,Il. sıkıştırılmış bir yayı serbest

 • 07:34 Yeni Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 3 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Damarlarımızda akan kan, öteleme hareketi yapmaktadır. II. Uçan arının kanatları, titreşim hareketi yapmaktadır. lll. Yuvarlanarak ilerleyen top, sadece öteleme hareketi yapar. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sor

 • 10:21 Yeni Kimyanın Alt Disiplinleri konu anlatımı

  Kimyanın Alt Disiplinleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 7 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Br2 molekülünün elektron alması olayı ile ilgili şekil verilmiştir. Buna göre, l. Br atomları elektron alarak Br' iyonu oluşmuştur. Il. Kimyasal bir dönüşüm gerçekleşmiştir. lll. Oluşan Br' iyonunun yarı&cce

 • 09:04 Yeni Nehir Problemleri Zafer Hoca

  Nehir Problemleri Zafer Hoca

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 8 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Çekirdek bozunmaları ile ilgili,l. Alfa bozunumunda atom numarası iki azalırken kütle numarası dört azalır,ll. bozunan çekirdeklerin enerjisi azalır,III. Atom ß parçacığı yayınladığı zaman kütle numarasında

 • 10:41 Yeni Başlıca Kimya Disiplinleri konu anlatımı

  Başlıca Kimya Disiplinleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: I. Manyetik alanda sapmaya uğrar. II. Yüklü parçacıktır. lII. Kullanılan gazın cinsine bağlıdır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri katot ve kanal ışınlarının ortak özelliğidir? Soru: Elektromanyetik dalgalarla ilgil

 • 19:54 Yeni Bağıl Hareket - Nehir Problemleri Soruları ve Çözümleri

  Bağıl Hareket - Nehir Problemleri Soruları ve Çözümleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 8 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Nükleer füzyon ile ilgili;l. İki hafif çekirdeğin birleşerek daha kararlı ağır çekirdek oluşturması olayıdır.II. Kütle korunmamaktadır.Ill. Güneş ve yıldızlarda meydana gelir.yargılarından hangisi doğrudur?Soru: Rad

 • 17:11 Yeni Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 9 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü iki cisim birbirini çeker. B) Elektriksel olarak nötral olan cisimler eşit sayıda pozitif ve negatif parçacığa sahip

 • 31:37 Yeni Bağıl Hareket 2 Hocalara Geldik

  Bağıl Hareket 2 Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 9 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Sezyum atomunun enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre sezyum buharındaki temel düzeyle bulunan atomlar;l. 4 eV enerjili fotonlar,II. 3 eV enerjili elektronlar,Ill. 2,3 eV enerjili fotonlarverilenlerden hangileriyle uyarılırsa

 • 13:21 Yeni Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları konu anlatımı

  Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Crooks tüpü ile Thomson'un yaptığı katot ışınları deneyi ile ilgili, l. Katot ışınları katottan anota doğru hareket ederler. ll. Katot tüpünün cam çeperinde sarı - yeşil floresan ışık yansıması olmuştur. lll. Elektron

 • 32:16 Yeni Bağıl Hareket 1 Hocalara Geldik

  Bağıl Hareket 1 Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 8 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Rutherford atom modeline göre;l. atom boşluklu yapıdadırlI. elektronlar çekirdek çevresinde güneş - gezegen modeli dolanırlarlll. atomun enerji düzeyleri kesiklidiryargılarından hangileri geçerlidir?Soru: Şekilde

 • 18:52 Kimyanın Bilim Olma Süreci Soru Çilingiri

  Kimyanın Bilim Olma Süreci Soru Çilingiri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: I. Cam ve seramik maddeleri aşındırmaII. Isıya dayanıklı plastiklerin (teflon gibi) üretimindeIll. Petrol rafinasyonundaYukarıdakilerden hangileri HF'nin kullanım alanları arasında gösterilir? Soru: Bir çok asidin ve bazın etiketind

 • 16:37 Bağıl (Göreceli) Hareket Soruları ve Çözümleri 2

  Bağıl (Göreceli) Hareket Soruları ve Çözümleri 2

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Şekildeki fotosel katodunun eşik enerjisi 7 eV ve 2 voltluk üretece bağlıdır. Fotosel katoduna E enerjiye sahip fotonlar gönderildiğinde anoda ulaşan elektronların kinetik enerjileri 6 eV olduğuna göre, E enerjisi değeri kaç eV

 • 08:32 Kimyanın Bilim Olma Süreci konu anlatımı

  Kimyanın Bilim Olma Süreci konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 5 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Mermer mutfak tezgahları üzerinde bırakılan limon asidik özelliğinden dolayı mermerin aşınmasına neden olur.II. NH3'ün sulu çözeltisi amfoter metal yüzeyleri aşındırarak yapısını bozar.III. Cu metalinden yapılmış b

 • 17:57 Bağıl (Göreceli) Hareket Soruları ve Çözümleri 1

  Bağıl (Göreceli) Hareket Soruları ve Çözümleri 1

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: K ve L fotoelektrik yüzeylere gönderilen ışın frekansına bağlı sökülen elektronların (Ek) kinetik enerji değişimleri grafiklerde verildiği gibidir. Buna göre; l. O = 6 dır. II. K yüzeyinin eşik dalga boyu L ninkinden b&

 • 12:59 Simyadan Kimyaya Bizim Hoca

  Simyadan Kimyaya Bizim Hoca

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 6 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: I. Sirkenin ekşiliği ve aşındırıcılığı içerdiği asetik asitten kaynaklanır.II. Asidik olan limon suyu mavi turnusol kağıdını kırmızı yapar.III. Sabunların ele kayganlık hissi vermesi ve acı olması içerdiği bazik maddelerdendir.yargılar

 • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket konu anlatımı

  Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 12 İzlenme / 0 Beğeniler

  CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi): Avrupa'nın bilim ve teknolojik açıdan ABD'den geri kalmaması için 1954 yılında 12 Avrupa ülkesinin kurduğu bir bilim araştırma merkezidir. Bu merkezin amacı, maddenin temel yapısını oluştura

 • 26:48 Simyadan Kimyaya konu anlatımı

  Simyadan Kimyaya konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 11 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. 0,6 mol HBr ve 0,6 mol KOHıı. 0,4 mol HNOa ve 0,2 mol Ba(OH)2III. 0,2 mol H2SO4 ve 0,2 mol NaOHYukarıda belirtilen miktarlarda asit ve baz kullanılarak sulu çözeltiler hazırlanıyor. Bu asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkim

 • 07:47 Ortalama Hız ve Ortalama Sürat konu anlatımı

  Ortalama Hız ve Ortalama Sürat konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bilimsel süreçte olaylar gözlenirken değişik araçlardan yararlanılır. Buna göre; l. kütle ölçmek için eşit kollu terazi kullanmak, II. kumaşın boyunu ölçmek için mezura kullanma

En Çok Izlenenler

Site Istatistikleri

Son Makaleler

RSS