Videolu Ders Anlatımları
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol
admin
 • 805 videolar
 • 0 subscribers
 • 3 playlists

Videos from admin

 • 20:54 Tanzimat Dönemi Tiyatro İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Tiyatro İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / Beğeniler

  Tanzimat'ın I. Dönem tiyatrolarında "toplum için sanat" anlayışı hakimdir. Bunun amacı halkı eğlendirerek eğitmektir. Bu dönemde tiyatro faydalı bir araç olarak görülmüştür. Toplumsal konular işlenmiştir. Halka

 • 29:06 Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  Tanzimat I. Dönem sanatçıları, edebiyatı toplumu aydınlatmada bir araç olarak görmüşlerdir. Bu yüzden romanları, toplumu uyarıcı ve onlara yol gösterici niteliktedir. Romanlar teknik açıdan kusurludur. Uzun be

 • 18:22 Tanzimat Dönemi Şairleri İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / Beğeniler

  Divan edebiyatı kültürüyle yetişen, sonradan fikir yönüyle Batı'yı benimseyen Ziya Paşa en güzel şiirlerini divan tarzında yazmıştır. Yapıtlarında özgürlükleri ve meşrutiyeti savunmuştur. Türk edebiyatının

 • 18:41 Tanzimat Dönemi Şiir İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Şiir İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / Beğeniler

  Tanzimat Dönemi'nde şiir alanında büyük yenilikler olmuştur. Tanzimat şiirinde biçim olarak divan edebiyatı geleneği devam ettirilmiştir. Şiirin konuları olabildiğince genişlemiştir. Şairler dili yalınlaştırmaya çalışmış, konu

 • 23:26 Diğer Edebiyat Akımları İsabet Akademi

  Diğer Edebiyat Akımları İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Sembolizm (Simgecilik):19. yüzyılın sonlarında parnasizme tepki olarak Fransa'da< doğmuştur. Şiir; anlaşılmak için değil, duyulmak için yazıldığından anlama önem verilmemiştir. Şiirde önemli olan musikidir, musiki değeri ol

 • 19:41 Edebiyat Akımları (Realizm, Natüralizm, Parnasizm) İsabet Akademi

  Edebiyat Akımları (Realizm, Natüralizm, Parnasizm) İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Realizm (Gerçekçilik):19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akımın önemli temsilcilerinden Gustave Flaubert'in, "Olayları, bana göründükleri gibi ortaya

 • 20:20 Edebiyat Akımları (Hümanizm, Klasisizm, Romantizm) İsabet Akademi

  Edebiyat Akımları (Hümanizm, Klasisizm, Romantizm) İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edeb anlayışlardır, Genellikle birbirlerine tepki olarak ortaya çıkan edebiyat akımlarının temsilc

 • 19:24 Edebiyatta Sosyal,Siyasi ve Fikri Hayatın İlişkisi İsabet Akademi

  Edebiyatta Sosyal,Siyasi ve Fikri Hayatın İlişkisi İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Edebiyatta Sosyal, Siyasi ve Fikri Hayatın İlişkisi:Dil, edebiyatın da hayatın da temel ifade aracıdır. Edebiyat, hem şekil ve malzeme hem de içerik yönünden hayatla çok sıkı bir ilişki içindedir. İnsanların anlaşmasına yara

 • 16:37 Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / Beğeniler

  Divan Nesrinin Özellikleri: Dil, Arap ve İran edebiyatının etkisinde yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür, Söz sanatlarına ve seçilere çokça yer verilir. Cümleler, bağlaçlarla birbirin

 • 10:20 Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / Beğeniler

  Karagöz: Kendi mizah anlayışımıza, estetik değerlerimize göre biçimlendirilen ve geliştirilen gölge oyunu Karagöz, XVI. yüzyılda Hayal-i ZıI veya Zıll-i Hayal olarak adlandırılmaktayken XVII. yüzyılda kesin biçi

 • 11:20 Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Ahmet Yesevi: İlk tekke-tasavvuf edebiyatı sanatçımızdır. Yesevi'nin şiirleri didaktiktir (öğretici). Ayrıca saf ve samimi bir lirizm taşıyan bu şiirlere "hikmet" adını vermiş ve bunların tamamını "Divan-ı Hikmet" adı altında toplamıştır. Şiir

 • 32:03 Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / Beğeniler

  Köroğlu (16. yüzyıl): Kimliğiyle ilgili birçok söylenti vardır. Bunlardan ilki Evliya Çelebi'nin rivayet ettiğidir ki Seyahatnamede Köroğlu bir yeniçeri şairidir. Diğeri de en çok itibar edileni, Bolu Beyi'n

 • 32:03 Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  Halk edebiyatı, halk arasında yetişen saz ve tekke şairlerinin oluşturduğu bir edebiyattır. Halk edebiyatı, Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatlarının ortaya çıktığı İslamiyet öncesi dönemlerden, Türklerin İslamiyet'i k

 • 14:05 17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 25 İzlenme / Beğeniler

  Nef'i (17. yüzyıl): Divan edebiyatında en ünlü kaside şairidir. Övgü ve; yergi ustası olarak bilinir. Aşırı ve abartılı övgüleri ve yergileri ile dikkat çeker. “Vezin tutsun babamı bile eleştiririm." diyecek

 • 18:20 15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 21 İzlenme / Beğeniler

  Kadı Burhaneddin (15. yüzyıl): Kayseri civarında kadılık yapmış, Eretna Beyliği'nin hükümdarı olmuş devlet adamıdır. Kadı Burhaneddin'in şiirlerinde, mücadelelerle geçen hayatından izler görmek mümkündür. Şii

 • 13:08 Oğuz Türklerinin Anadoludaki İlk Ürünleri ve Şairleri İsabet Akademi

  Oğuz Türklerinin Anadoludaki İlk Ürünleri ve Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / Beğeniler

  Divan Şiirinde Akımlar:Türki-i Basit 15 ve 16. yüzyılda divan şiirinde görülmüştür. Akımın öncüsü Aydınlı Visali'dir. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalardan kaçınmayı amaçl

 • 29:23 Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Kendine özgü bir sanat anlayışı, sınırlı bir duygu ve şiir' dünyası, sanatlı bir dili, İslam dini ve tasavvufa dayalı bir düşünce örgüsü bulunan şekilci, kuralcı ve idealist Türk edebiyatına divan edebiyatı den

 • 25:53 Söz Sanatları İsabet Akademi

  Söz Sanatları İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / Beğeniler

  Teşbih (Benzetme):Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanı, güçlü olana benzetmeye teşbih denir. Tam bir teşbihte dört unsur bulunur. 1. Benzeyen: Benzetilen ögelerden zayıf olanıdır. 2. Kendisine Benzetilen: Benzetil

 • 24:28 İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri İsabet Akademi

  İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  İslami Dönemde Türk Dili ve Türk Edebiyatının İlk Eserleri:İslamiyetten önce Türkler tarih sahnesi içerisinde çeşitli dinlere inanmışlardır. Göktürkler döneminde Gök Tanrı inancı; Uygurlar dö

 • 14:00 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2. Bölüm İsabet Akademi

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / Beğeniler

  Alp Er Tunga Destanı:Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga'nın yiğitliklerinin anlatıldığı destandır. Alp Er Tunga, M.Ö VII. yüzyılda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış bir hükümdardır. İranlıların Şehnamesi'nde Efrasiyab

 • 30:32 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1. Bölüm İsabet Akademi

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / Beğeniler

  Destan Dönemi: Destan Dönemi Türk edebiyatı, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemde oluşturdukları edebiyattır. Destan Dönemi ürünleri sözlü olarak oluşturulmuş, yine sözlü olarak ne

 • 17:30 Tarih İçinde Türk Edebiyatı İsabet Akademi

  Tarih İçinde Türk Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / Beğeniler

  Edebiyat, duygu, düşünce ve hayalleri yazılı veya sözlü olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatıdır. Tarih; toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları yer ve zaman göstererek a

 • 14:50 Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 2. Bölüm İsabet Akademi

  Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: I. Bu şairimiz pek çok şiirde yalın bir dille insanları, ormanları ve denizleri anlatmıştır.II. Denemelerimde çoğunlukla duyguların insan yaşamındaki önemini anlattım.III. Şimdi geriye dönüp baktığımda şairliğimin

 • 26:37 Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 1. Bölüm İsabet Akademi

  Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: I. Divan edebiyatı şiirlerinde aruzun ve beytin gözle görülür etkisi vardır.II. Şairler Sultanı Baki, Cumhuriyet Dönemi'nde yaşasaydı daha sade bir dille şiir yazardı.llI. Koşma nazım biçiminde aşk, yiğitlik, el

 • 23:37 Sözcük Grupları İsabet Akademi

  Sözcük Grupları İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç" söz konusudur?A) Hedefi vurmak için daha yükseği hedefleyin.B) Küçük kelimeler hiçbir zaman büyük bir fikre zarar vermez.C) Herkes aynı şeyi

 • 14:45 Sözcükte Anlam İsabet Akademi

  Sözcükte Anlam İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 23 İzlenme / Beğeniler

  Gerçek Anlam-› Bir kelimenin akla ilk gelen ve kullanımı ortak olan anlamıdır.ÖrnekKardeşimin balonu patladı.Ahşap ev yangında cayır cayır yandı.Yan Anlam-› Bir kelimenin gerçek anlamına bağlı kalarak kazandığı yeni anlamd

 • 12:19 Cümlede Anlam İsabet Akademi

  Cümlede Anlam İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / Beğeniler

  Cümlede Anlam-› Cümle bir duygu, düşünce, olay ya da durumu tam olarak ifade etmeyi sağlayan yargıdır. Cümlenin çeşitli anlam özellikleri vardır.Cümlede Somutlama-› İlk bakışta algılanamayacak, soyut

 • 12:25 Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: I. Konuşma cümlelerinde kullanılır.(Kısa çizgi)II. Ünlü düşmesini göstermek için kullanılır. (Kesme işareti)lll. Saat ve dakikayı ayırmak amacıyla kullanılır. (Nokta)IV. Ara sözleri ayırmak iç

 • 08:34 Noktalama İşaretleri 2. Bölüm Hocalara Geldik

  Noktalama İşaretleri 2. Bölüm Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?A) Geçen yazki seyahatimizde Mostar Köprüsü'nü de görmüştük.B) Mühendis Mertcan Bey, İstanbul Teknik Üniversitesi'

 • 08:12 Noktalama İşaretleri 1. Bölüm Hocalara Geldik

  Noktalama İşaretleri 1. Bölüm Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?A) İstanbulspor - Konyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı.B) Melih Cevdet Anday - Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat Horozcu Garip ş

 • 19:28 Sözcük Bilgisi İsabet Akademi

  Sözcük Bilgisi İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  Ortak köklere (kökteş kök) dikkat edilmelidir. Ortak kökler isim görevinde kullanılabileceği gibi fiil görevinde de kullanılabilir. Eş sesli köklerle ortak kökleri karıştırmamak için ortak köklerin isim

 • 09:10 Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları İsabet Akademi

  Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / Beğeniler

  Betimleme (Tasvir Etme)Betimleme, basit bir ifadeyle söylemek gerekirse kelimelerle resim çizmektir. Betimleyici anlatım biçimiyle yazılmış bir paragrafı okuyan kişi, adeta yazıyı değil de bir fotoğrafı veya tabloyu görür gibi

 • 10:40 Paragrafta Anlam ve Düşünce İsabet Akademi

  Paragrafta Anlam ve Düşünce İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Paragraf bir düşünceyi, duyguyu, bilgiyi, olayı veya durumu anlatır. Bu bakımdan paragrafın içeriğinin en uygun şekilde okura aktarılması paragrafın amacına ulaşması bakımından önemlidir.Paragrafta 4 temel anlatım biçimi vardı

 • 12:32 Paragraf Bilgisi İsabet Akademi

  Paragraf Bilgisi İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / Beğeniler

  Bir düşünceyi, duyguyu, olayı veya durumu anlatmak için hazırlanmış kısa metne paragraf denir Her paragrafın okura iletmek istediği bir mesajı vardır. Bu mesajın iletilebilmesi için cümleler, anlamlı bir bütünlü

 • 15:11 Yazım Kuralları - Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime doğru yazılmıştır?A) Giden otobüsün ardından uzunca bir süre bakakaldı.B) Okuduğumuz şiirler arasında anlam ayrımlarını farketmemiz istendi.C) Evin balkonundan deniz

 • 03:22 Yazım Kuralları - Yazımı Karıştırılan Sözcükler Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Yazımı Karıştırılan Sözcükler Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 23 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya türemesi olursa bu sözcükler bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?A) İnsan sağlığı konu

 • 10:45 Yazım Kuralları - Bazı Eklerin ve Kelimelerin Yazımı Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Bazı Eklerin ve Kelimelerin Yazımı Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 22 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: I. Onunda yorgun olabileceğini unutmayın.II. Benim defterim onun kinden daha kullanışlı.lll. Yol boyu otomobilin camından Konya Ovasını izledik.IV. Yapılan anlaşma da ulusal menfaatimize aykırı hiçbir yön yok.V. Bu mesele son yirmi

 • 10:45 Yazım Kuralları - Birleşik Kelimelerin Yazımı Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Birleşik Kelimelerin Yazımı Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 22 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: l. Bizim evlerin pencerelerinden Küçükçekmece gölü görünüyor.II. Antep fıstığının tadı aradan geçen bunca yıla rağmen damağımdadır.lll. Türk Dil Kurumu, yayınlarıyla Türkç

 • 05:38 Yazım Kuralları - Sayı ve Kısaltmaların Yazımı Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Sayı ve Kısaltmaların Yazımı Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 23 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: I. Af etmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar.II. İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında arkandan konuşmaya başlarlar.lll. Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin, belki de gülmeden öl

 • 06:48 Yazım Kuralları - Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 30 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: l. Cevdet, Rıza beyi üniversite yıllarından tanıyormuş.II. Şöyle güzel bir Kahramanmaraş dondurması olsa da yesek, diye iç geçirdi.lll. Bu kara haberi duyan herkesin dünyası başına yıkıldı.IV. Kardeşim 1998'de

 • Ses Bilgisi ve Telaffuz 2. Bölüm İsabet Akademi

  Ses Bilgisi ve Telaffuz 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 22 İzlenme / Beğeniler

  Kaynaştırma (Yardımcı Ünsüz)Dilimizde bir kelimede iki ünlü harf yan yana gelmez. Ünlü ile biten kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya "yaşasın" kelimesindeki ünsüzlerden biri girer.Ulama&Uu

 • Ses Bilgisi ve Telaffuz 1. Bölüm İsabet Akademi

  Ses Bilgisi ve Telaffuz 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 21 İzlenme / Beğeniler

  Ünlüler (Sesliler)Ses yolundan bir engelle karşılaşmadan çıkar. Dilimizde “a, e, ı, i, o, ö, u, Ü" olarak 8 ünlü (sesli) vardır.Ünlüler dilin durumuna göre "kalın" ve "ince", dudakların durumuna g&

 • Dillerin Sınıflandırılması İsabet Akademi

  Dillerin Sınıflandırılması İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  Örnek: Geçen gün bir bebeğin küçük bir köpekle iletişi ini görünce oldukça sevindim ve bir yandan da düşündüm. Etrafımızdaki her canlı bir şekilde İletişim etkinliği içerisine g

 • 10:46 Özel Hayatı Konu Edinen Metinler Anı, Günlük, Gezi Yazısı, Mektup İsabet Akademi

  Özel Hayatı Konu Edinen Metinler Anı, Günlük, Gezi Yazısı, Mektup İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / Beğeniler

  Mektup hem bir İletişim aracı hem de bir yazı türüdür.Haberleşme amacıyla oluşturulur.Birbirinden uzakta bulunan kişi ve kurumların iletişim kurmalarını sağlar.Konu ve amacına göre Özel mektup, edebi mektup, resmi mektup, iş mektu

 • 11:46 Gazete Çevresinde Oluşan Metinler Deneme, Fıkra, Makale, Röportaj, Sohbet (Söyleşi), Eleştiri İsabet

  Gazete Çevresinde Oluşan Metinler Deneme, Fıkra, Makale, Röportaj, Sohbet (Söyleşi), Eleştiri İsabet

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / Beğeniler

  Sinemaya uygun olarak hazırlanan metne "senaryo" denir.Senaryolar sinemaya uygulanacak bir dil ve içerikle kaleme alınır. Bu yönüyle senaryo için "filmin kağıttaki hali" de denebilir.Senaryo yazan kişiye "Senarist" denir.Senaryoda

 • 07:35 Modern Tiyatro İsabet Akademi

  Modern Tiyatro İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 11 İzlenme / Beğeniler

  Göstermeye bağlı edebi metinlerdir. Olayların sahnede gösterilmesine dayanır. Dini törenlerden doğmuştur. Eski Yunan'da Dionysos adına düzenlenen tören- Ierden kaynaklanmıştır. Tiyatro eserlerinde olaylar bir yazarın kaleminden ak

 • 09:57 Göstermeye bağlı edebi metinler Karagöz, Orta Oyunu, Meddah İsabet Akademi

  Göstermeye bağlı edebi metinler Karagöz, Orta Oyunu, Meddah İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Geleneksel Türk TiyatrosuGenelde güldürü unsuruna dayanır. Oyunlar doğaçlamadır. Dekor unsuru pek yoktur. Şive ve ağız taklitlerine yer verilir.Çeşitleri şunlardır:Karagöz:Anonim halk edebiyatı ürünüd&

 • 18:21 Anlatmaya bağlı edebi metinler Masal Destan Mesnevi Halk Hikayesi İsabet Akademi

  Anlatmaya bağlı edebi metinler Masal Destan Mesnevi Halk Hikayesi İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir görüşü savunmak için yazılan akademik ve bilimsel yazılardır.Gazete ile doğmuştur.Nesnel bir bakış açısıyla yazılır.İleri sürülen görüşlerin kanıtlanması için &o

 • 19:35 Şiirde Gelenek ve Tema, Manzume ve Şiir İsabet Akademi

  Şiirde Gelenek ve Tema, Manzume ve Şiir İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Lirik Şiir-› Duygu ve hayalleri coşkulu bir biçimde dile getiren şiir türüdür.-› Akıldan çok duygulara dayanır.Pastoral Şiir-› Köy ve kır yaşamının, doğal hayatın, çoban yaşamının anlatıldığı ş

 • 32:52 Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Şiirde Biçim (Şekil) İsabet Akademi

  Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Şiirde Biçim (Şekil) İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / Beğeniler

  Şiirde Yapı (Şiirin Dış Özellikleri)-› Şiirin ortaya çıkışında, şiire konu olan duygu veya olayın yanı sıra şiirin dil ve şekil özellikleri de önemli bir yere sahiptir.-› Şiirler, içerik ve şekil uyumu sonucunda

 • 25:38 Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Söz Sanatları İsabet Akademi

  Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Söz Sanatları İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Şiir Dili ve Edebi Sanatlar-› Şiir, edebiyatın duygu ve hayal yönü en güçlü olantürüdür. Bu bakımdan şiirin estetik boyutunu güçlükılan en önemli unsurlardan biri de hiç şü

 • 18:42 Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Şiir 2. Bölüm İsabet Akademi

  Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Şiir 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Şiir incelemelerinde şairin psikolojik durumunun, düşünce yapısının ve edebiyata dair bakış açısının yanıÖ sıra eser verdiği devrin zihniyetinin de göz önünde bulundurulması önemli ve gereklidir. İslamiyet ön

 • 16:31 Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Şiir 1. Bölüm İsabet Akademi

  Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler Şiir 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  “Coşku ve heyecanı dile getiren metinlef' olan şiirler, dünya edebiyatının en eski örneklerindendir. Şiirin pek çok farklı tanımı yapılabilir. Söz gelimi “Şiir; duygu, düşünce ve hayalleri çarpıcı ve este

 • Doğal Kaynaklar ve İnsan İsabet Akademi

  Doğal Kaynaklar ve İnsan İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / Beğeniler

  Paleolitik Çağ (Kaba Taş Devri):Bu dönemin temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktı.Avlanmak için obsidyen ve çakmak taşı kesici alet olarak kullanılmıştır. Mezolitik Çağ (Yontma Taş Devri) Neolitik (Yeni Taş D

 • Küresel ve Bölgesel Örgütler İsabet Akademi

  Küresel ve Bölgesel Örgütler İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / Beğeniler

  Birleşmiş Milletler (BM):Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te New York'ta 51 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonunda çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kuru

 • Tarımda Kullanılan Yöntemleri Farklı İki Ülke Çad ve Hollanda İsabet Akademi

  Tarımda Kullanılan Yöntemleri Farklı İki Ülke Çad ve Hollanda İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / Beğeniler

  Tarım sektörünün en önemli özelliklerinden biri beslenme, barınma ve giyinme gereksinimini sağlaması ve diğer sektörlere ham madde sağlamasıdır. Sanayi alanında çok gelişen bir ülke bile olsa mutlaka ya tarımsal &

 • Farklı Özellikleriyle İki Ülke Tanıyalım İtalya ve Japonya İsabet Akademi

  Farklı Özellikleriyle İki Ülke Tanıyalım İtalya ve Japonya İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  İTALYA Coğrafi Konumu:Güney Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya, Akdeniz'e doğru çizme şeklinde uzanan yarımada ile batısı ve güneyinde yer alan birçok adadan oluşmaktadır. Doğusunda Adriyatik Denizi, güneyinde İyon Deni

 • Ülkeler Arası Etkileşimi Sağlayan Unsurlar Kültür, Ticaret, Turizm İsabet Akademi

  Ülkeler Arası Etkileşimi Sağlayan Unsurlar Kültür, Ticaret, Turizm İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / Beğeniler

  Kültürler ve Türk Kültürü: Kültür, belirli bir alanda ve zamanda ortaya çıkan ve belirli bir insan grubuna ait olan yaşam tarzına denir. Kültürlerin ortaya çıktığı bölgeyi, bu bölge

 • Türkiyede Doğal Afetler İsabet Akademi

  Türkiyede Doğal Afetler İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / Beğeniler

  Türkiye'de Depremler:Türkiye'de en çok görülen doğal afettir. Türkiye Alp-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Avrasvya, Afrika ve Arap levhaları arasında sıkışan ülkemiz, oluşum bakımından lll. ve

 • Türkiye'de Sanayi ve Hizmet Sektörü İsabet Akademi

  Türkiye'de Sanayi ve Hizmet Sektörü İsabet Akademi

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / Beğeniler

  Sanayi (Endüstri): Ham maddeleri (işlenmemiş madde) mamul madde (işlenmiş madde) haline getirmek için gerçekleştirilen üretim ve bu üretimde kullanılan araçların bütününe denir. Ham madde:Ham maddenin bol

Tümünü İzle »

About

Bu üye henüz bir şey göndermedi.

Sosyal Linkler

Playlists

Yükleniyor... Yükleniyor...

Subscribers

Subscribed to

RSS