Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol
admin
 • 972 videolar
 • 1 subscribers
 • 3 playlists

Videos from admin

 • Doğruda Açılar çözümlü sorular Şenol Hoca

  Doğruda Açılar çözümlü sorular Şenol Hoca

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 157 İzlenme / Beğeniler

 • Doğruda Açılar 2 Şenol Hoca

  Doğruda Açılar 2 Şenol Hoca

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 90 İzlenme / Beğeniler

 • Doğruda Açılar 1 Şenol Hoca

  Doğruda Açılar 1 Şenol Hoca

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 73 İzlenme / Beğeniler

 • 13:39 Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 229 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişme olmamıştır? A) Çözeltilerin elektrik akımını iletmesi B) Na metalinin suya atıldığında H2(g) oluşması C) Betonun havadaki CO2(g) ile sertleşmesi D) NaCl(k)'nın suda Na* ve Cl' iyonlarının a

 • 23:50 Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 269 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Yalnız kaba formülü bilinen bileşik için, l. Elementlerin atom ağırlıkları verilirse molekül formülü II. Bir molekülündeki atom sayısı lll. Kütlece birleşme oranı verilirse elementlerin atom ağırlıkları

 • 07:43 İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 255 İzlenme / Beğeniler

  Soru: 3. periyottaki X elementi için koparılan elektron sayısı-harcanan enerji grafiği verilmiştir. Buna göre, X elementi için aşağıdakilerden hangisi yarışm? A) Atom numarası 12'dir. B) Küresel simetri özelliği gösterir.

 • 08:46 Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 184 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Çekirdek yükü kendisine en yakın soygazdan bir farklı olan X elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İyonik bileşik oluşturabilir. B) Bileşiklerinde (+) ya da (-) değerlik alabilir, C) Ametal'dir D) Elekt

 • 12:17 Atomun Yapısı konu anlatımı

  Atomun Yapısı konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 112 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin 1. iyonlaşma enerjileri grafikte verilmiştir. Buna göre, l. Ar'nin son yörüngesindeki elektronunun çekirdeğe uzaklığı daha fazla olduğundan 1. iyonlaşma enerjisi Ne'ninkinden kü&

 • 06:00 Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 82 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z elementleri için periyot numarası - grup numarası grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Proton sayısı en büyük olan Z'dir. B) X halojendir. C) Y'nin elektro

 • 13:59 Atom Nedir konu anlatımı

  Atom Nedir konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 35 İzlenme / Beğeniler

  Soru: ------- ışınları doğrusal hareket eden negatif yükIerden oluşur. Elektriksel alanda ----- pozitif yüklü plakaya doğru sapar. Atoma ait parçacıklardan olan elektrondan daha önce keşfedilmiştir. Millikan, yağ damlası deneyi

 • 08:17 Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 30 İzlenme / Beğeniler

  Soru: I. Kanal ışınları lI. Katot ışınları yukarıda verilen ışınlar ile ilgili, l. Her ikisi de manyetik alanda sapmaya uğrar. ll. Crooks tüpünde anottan katota doğru yönelen l. ışınlardır, lll. Elektriksel alanda l ve ll ışınları aynı y&ou

 • 07:08 Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 31 İzlenme / Beğeniler

  Soru: X, Y ve Z'nin temel hâl elektron dizilimleri ile ilgili, X: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 elektron bulunur. Y: s orbitalinde 6, p orbitalinde 11 elektron bulunur. Z: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 ve d orbitalinde 5 elektron bulunur. bi

 • 05:06 Thomson Atom Modeli konu anlatımı

  Thomson Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 29 İzlenme / Beğeniler

  Soru: X: Periyodik cetvelin 9. elementidir. Y: 3. periyotta s bloğun 2. elementidir. Z: 4. periyodun 4. elementidir. X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre, bu element atomlarının temel haldeki elektron dağılımla

 • 11:41 Dalton Atom Modeli konu anlatımı

  Dalton Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 25 İzlenme / Beğeniler

  Soru: 3. periyot elementlerinden bazıları için fiziksel özellikleri tabloda verilmiştir. Buna göre, l. Metallerde aynı periyotta sağa doğru gidildikçe erime noktası artmaktadır. Il. Al'nin mineral sertliği en fazla olduğundan metal

 • 29:36 Atom Modelleri konu anlatımı

  Atom Modelleri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 62 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Periyodik sistemden bir kesitte yerleri gösterilen X, Y, Z ve T elementlerinden X, s bloğunda bulunmaktadır. Buna göre, l. Y, s blok elementidir. ll. Z, d blok elementidir. lll. T, atom numarası en büyük olan elementtir. IV. Tama

 • 45:57 Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı

  Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 102 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Elektron dağılımı orbital şeması yukarıda verilen nötr X elementi ile ilgili, l. Her bir orbitalin en fazla 2 elektron alabildiği ll. 2p orbitalindeki PX, PY ve PZ orbitallerinin enerjilerinin eşit olduğu lll. 2. periyot 8A grubu elementi olduğ

 • 08:26 Güvenlik Uyarı İşaretleri konu anlatımı

  Güvenlik Uyarı İşaretleri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 108 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Modern atom teorisi ile ilgili, l. Çekirdek, atomun merkezinde elektronlar ise çekirdek etrafında belirli enerji düzeylerinde bulunurlar. ll. 2. enerji düzeyinde s ve p olmak üzere 2 tür orbital bulunur. Ill. 3. ene

 • 10:38 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı

  Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 153 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Periyodik cetvel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1A grubu elementlerinin tamamı metaldir. B) Değerlik elektron sayıları aynı olan elementler aynı grupta yer alırlar. C) Soygazların elektron dağılımın ps ile biter. D) Aynı grupta atom

 • 11:49 Elementler ve Bileşikler konu anlatımı

  Elementler ve Bileşikler konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 152 İzlenme / Beğeniler

  Soru: A grubunda olan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X ile Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. - X ile Y'nin en büyük başkuantum sayıları eşittir. - X küresel simetri özelliği göstermeyip 1. iyonlaşma enerjisi en bü

 • 16:29 Elementler ve Sembolleri konu anlatımı

  Elementler ve Sembolleri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 150 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Baş grup elementi oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. B) Z'ni

 • 22:24 Kimyanın Sembolik Dili konu anlatımı

  Kimyanın Sembolik Dili konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 168 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan X ile SAĞ grubunda bulunan Y elementleri aynı periyottadır. Buna göre X ve Y elementleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Aralarında XZY formülünde bileşik oluştururla

 • 24:18 Kimyanın Alt Disiplin Dalları-Kimya İle İlgili Meslekler konu anlatımı

  Kimyanın Alt Disiplin Dalları-Kimya İle İlgili Meslekler konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 161 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Yukarıdaki şekilde görünür bölgedeki ışınlar verilmiştir. Buna göre, I. Mavi ve sarı ışık birer elektromanyetik ışıktır. ll. Mor ışığın frekansı turuncu ışığınkinden büyüktür. III. Kırmızı ışığın enerjisi yeşi

 • 12:17 Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 133 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ? A) Elektronlar küresel yörüngelerde bulunur. B) Elektron çekirdekten belirli uzaklıktaki enerji düzeylerinde bulunur. C) Çekirdeğe en yakın olan elektronun potan

 • 11:23 Kimya Nedir, Ne İşe Yarar konu anlatımı

  Kimya Nedir, Ne İşe Yarar konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 109 İzlenme / Beğeniler

  Soru: X2+ iyonun elektron dizilişi sal ile bitmektedir. Buna göre, nötr X atomu ile ilgili, l. s orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. ll. p orbitallerinde toplam 12 elektron vardır. ııı. Elektron dizilişi 3d” ile sonlanmaktadır. yargıl

 • 10:29 Başlıca Kimya Endüstrileri konu anlatımı

  Başlıca Kimya Endüstrileri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 23 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Yukarıda verilen elektron dağılımında bazı orbitaller X, Y ve Z ile gösterilmiştir. Buna göre, I. X orbitallerindeki yerleşim Pauli ilkesine göre yanlıştır. ll. Y orbitalindeki yerleşim Hund kuralına göre yanlıştır. lll. Y orbita

 • 10:21 Kimyanın Alt Disiplinleri konu anlatımı

  Kimyanın Alt Disiplinleri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 25 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Br2 molekülünün elektron alması olayı ile ilgili şekil verilmiştir. Buna göre, l. Br atomları elektron alarak Br' iyonu oluşmuştur. Il. Kimyasal bir dönüşüm gerçekleşmiştir. lll. Oluşan Br' iyonunun yarı&cce

 • 10:41 Başlıca Kimya Disiplinleri konu anlatımı

  Başlıca Kimya Disiplinleri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / Beğeniler

  Soru: I. Manyetik alanda sapmaya uğrar. II. Yüklü parçacıktır. lII. Kullanılan gazın cinsine bağlıdır. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri katot ve kanal ışınlarının ortak özelliğidir? Soru: Elektromanyetik dalgalarla ilgil

 • 17:11 Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 29 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı yüklü iki cisim birbirini iterken, zıt yüklü iki cisim birbirini çeker. B) Elektriksel olarak nötral olan cisimler eşit sayıda pozitif ve negatif parçacığa sahip

 • 13:21 Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları konu anlatımı

  Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 34 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Crooks tüpü ile Thomson'un yaptığı katot ışınları deneyi ile ilgili, l. Katot ışınları katottan anota doğru hareket ederler. ll. Katot tüpünün cam çeperinde sarı - yeşil floresan ışık yansıması olmuştur. lll. Elektron

 • 18:52 Kimyanın Bilim Olma Süreci Soru Çilingiri

  Kimyanın Bilim Olma Süreci Soru Çilingiri

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Soru: I. Cam ve seramik maddeleri aşındırmaII. Isıya dayanıklı plastiklerin (teflon gibi) üretimindeIll. Petrol rafinasyonundaYukarıdakilerden hangileri HF'nin kullanım alanları arasında gösterilir? Soru: Bir çok asidin ve bazın etiketind

 • 08:32 Kimyanın Bilim Olma Süreci konu anlatımı

  Kimyanın Bilim Olma Süreci konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. Mermer mutfak tezgahları üzerinde bırakılan limon asidik özelliğinden dolayı mermerin aşınmasına neden olur.II. NH3'ün sulu çözeltisi amfoter metal yüzeyleri aşındırarak yapısını bozar.III. Cu metalinden yapılmış b

 • 12:59 Simyadan Kimyaya Bizim Hoca

  Simyadan Kimyaya Bizim Hoca

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / Beğeniler

  Soru: I. Sirkenin ekşiliği ve aşındırıcılığı içerdiği asetik asitten kaynaklanır.II. Asidik olan limon suyu mavi turnusol kağıdını kırmızı yapar.III. Sabunların ele kayganlık hissi vermesi ve acı olması içerdiği bazik maddelerdendir.yargılar

 • 26:48 Simyadan Kimyaya konu anlatımı

  Simyadan Kimyaya konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 23 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. 0,6 mol HBr ve 0,6 mol KOHıı. 0,4 mol HNOa ve 0,2 mol Ba(OH)2III. 0,2 mol H2SO4 ve 0,2 mol NaOHYukarıda belirtilen miktarlarda asit ve baz kullanılarak sulu çözeltiler hazırlanıyor. Bu asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkim

 • 07:34 Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. Damarlarımızda akan kan, öteleme hareketi yapmaktadır. II. Uçan arının kanatları, titreşim hareketi yapmaktadır. lll. Yuvarlanarak ilerleyen top, sadece öteleme hareketi yapar. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sor

 • 20:51 Verim konu anlatımı Çözümlü Sorular

  Verim konu anlatımı Çözümlü Sorular

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / Beğeniler

  Soru: ( ) Adezyon kuvveti farklı iki cins atom arasındaki çekim kuvvetidir. ( ) Kılcal borularda yükselen sıvılarda adezyon kuvveti yer çekimi kuvvetinden büyüktür. ( ) Boyanın duvara yapışması adezyon kuvvetine örne

 • 11:28 Enerji Dönüşümleri konu anlatımı

  Enerji Dönüşümleri konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 51 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Geometrik şekli aynı olan iki farklı maddeden yapılmış cisimlerin dayanıklılığı farklı olur. Canlıların boyutları küçüldükçe dayanıklılığı artar. Aynı hacme sahip geometrik cisimlerden yüzey alanı en küç

 • 30:11 Enerjinin Korunumu konu anlatımı

  Enerjinin Korunumu konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 86 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. Sürtünme kuvveti iki yüzey arasındaki etki tepki kuvvetine bağlıdır. Il. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. lll. Sürtünme kuvvetinin yönü hareketin veya hareket isteğ

 • 06:03 Mekanik Enerjisi konu anlatımı Tonguç

  Mekanik Enerjisi konu anlatımı Tonguç

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 123 İzlenme / Beğeniler

 • 12:13 Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 161 İzlenme / Beğeniler

 • 23:45 Yükseklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Yükseklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 199 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Dayanıklılıkla ilgili, l. Adamın boyu aşırı derecede büyütülürse ağırlığının etkisiyle düşer ya da ezilir. II. Yüzey alanı çok büyük olan canlıların dayanıklılığı büyüktür. lll. Bir varlı

 • 07:41 Esneklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Esneklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 241 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Bir öğrenciden tuz, cam, demir, şeker, tahta ve buzlu cam gibi maddeleri tat, sertlik ve saydamlıklarına göre sınıflama yapması isteniyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gibi sınıflandırdığında doğru yapmış olur? Soru: l. Küt

 • 07:38 Potansiyel Enerji Konu Anlatımı Tonguç

  Potansiyel Enerji Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 283 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Maddeyi oluşturan moleküller arasında boşluk vardır. Bu önermeyi doğrulamak isteyen bir öğrenci, l. 100 cm3 çizgisine kadar sıvı dolu dereceli silindire 50 cm3 hacimli kuru kum döktüğünde dereceli silindirin 140

 • 07:57 Öteleme Kinetik Enerjisi Konu Anlatımı Tonguç

  Öteleme Kinetik Enerjisi Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 226 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Elimizdeki bir miktar kuru kumun hacmini, dereceli silindir içine koyup ölçüyoruz. Daha sonra kumun üzerine hacmi belli olan bir miktar su döküldükten sonra su ve kum karışımının hacmi tekrar öl&ccedi

 • 09:48 Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

  Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 153 İzlenme / Beğeniler

  Soru: ( ) Elektrik yüklerini ve akımını inceleyen fiziğin alt alanına elektrik denir. ( ) Elektronik devrelerini inceleyen fiziğin alt alanına katı hâl fiziği denir. ( ) lşık olaylarını inceleyen fiziğin alt alanına termodinamik denir. Yukarıda

 • 17:05 Mekanik Enerjinin Korunumu Soruları ve Çözümleri

  Mekanik Enerjinin Korunumu Soruları ve Çözümleri

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 83 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. Sütün sıcaklığını parmağını batırarak kontrol eden anne II. Bulutlara bakarak yağmur yağacağını tahmin eden balıkçı lll. Hastanın ateşini termometre ile ölçen doktor Yukarıdakilerden hangisi nitel gözlemdir? Soru

 • 22:08 Mekanik Enerjinin Korunumu Konu Anlatımı

  Mekanik Enerjinin Korunumu Konu Anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 48 İzlenme / Beğeniler

  Soru: - Tanecikleri öteleme hareketi yapar. - lsıtıldıklarında akıcı hâle gelirler. - Tanecikler arası boşluk çoktur. - Belirli bir şekli ve hacmi vardır. - Üzerinde bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Yukarıdakilerde

 • 22:28 İş, Güç ve Enerji Soruları ve Çözümleri

  İş, Güç ve Enerji Soruları ve Çözümleri

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 40 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Bilim insanları kıtaların birbirinden ne kadar uzaklaştığını ölçmek gibi hassas ölçümleri yapabilmek için lazer ışınlarını kullanırlar. Bilim insanlarının lazer ışınlarını kullanmalarının nedeni; l. ölç

 • 10:59 İş, Güç ve Enerji Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  İş, Güç ve Enerji Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 36 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Eşit kollu terazi ile kütle ölçümü yapılırken; l. terazinin kolunu ve ibresini kontrol etmek, II. standart ölçüm kütlelerini kontrol etmek, lll. terazinin dengede olup olmadığını kontrol etmek işlemle

 • 22:30 İş, Güç ve Enerji konu anlatımı

  İş, Güç ve Enerji konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 31 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. Duvarın boyunu küçük bir cetvel ile ölçmek II. Çok büyük ağırlıkları baskül ile ölçmeye çalışmak lII. Günler süren bir tepkimenin süresini kronometre ile öl

 • 10:27 Güç konu anlatımı

  Güç konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 30 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Aşağıda bir öğrencinin yaptığı bazı gözlemler verilmiştir. Buna göre; l. suyun kaynama sıcaklığını, termometre ile ölçmek. II. ayın evrelerini izleyip not etmek, lll. balkondan bırakılan topun yere çarpma süres

 • 19:01 İş konu anlatımı

  İş konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 39 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlem sınıfına girer? A) Devre potansiyelini Voltmetre ile ölçme B) Taşın hacmini dereceli silindirle ölçme C) Havanın sıcaklığını termometre ile ölçme D) Yemeğin tuz oranını ta

 • 09:22 Yer Çekimi İvmesi Konu Anlatımı

  Yer Çekimi İvmesi Konu Anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 66 İzlenme / Beğeniler

  Soru: İnsanlık tarihi için önemli buluşlardan olan saat, termometre, çivi gibi aletlerin bulunuş sıralaması ilkten sona doğru aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Çivi - Termometre - Saat B) Çivi - Saat - Termometre C

 • 08:02 Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı Tonguç

  Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 98 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi, fizik biliminin diğer bilim dallarındaki bazı olayları açıklamakta kullanılmasına örnek olarak verilemez? A) Elektriksel kuwet ile bileşiklerin oluşumu B) Sıvıların basıncı ile yapraklardaki besinin kök

 • 05:18 Etki Tepki Prensibi Tonguç

  Etki Tepki Prensibi Tonguç

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 118 İzlenme / Beğeniler

  Soru: l. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır. II. Çevremizde meydana gelen olaylara mantıklı açıklamalar yapar. lll. Gözlem yapıp, bunu deneylerle kanıtlamaya çalışır. Yukarıdaki bilgiler daha çok hangi bilimle i

 • 12:34 Doğadaki Temel Kuvvetler Konu Anlatımı

  Doğadaki Temel Kuvvetler Konu Anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 128 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Fizikte kullanılan iki tür büyüklük vardır. Bunlar skaler ve vektörel büyüklüklerdir. Skaler büyüklükler sayı ve birimlerle ifade edilebilirken vektörel büyüklükler sayı, bir

 • 10:56 Bileşke Kuvvet ve Dengeleyici Kuvvet Konu Anlatımı

  Bileşke Kuvvet ve Dengeleyici Kuvvet Konu Anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 144 İzlenme / Beğeniler

  Soru:- Hareketsiz bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin etkisini inceler.- Cisme etki eden kuvvet ile hareketi arasındaki ilişkiyi inceler.- Cisme etki eden kuvvet ile cisimde meydana gelen şekil değişikliğini inceler.Yukarıda ifade edilen bilgiler

 • 22:07 Newtonun Hareket Yasaları konu anlatımı

  Newtonun Hareket Yasaları konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 170 İzlenme / Beğeniler

  Fizik bilimi ile uğraşan bilim insanları uğraştığı konu hakkında önceden elde edilmiş bilgileri toplar. Bunları sınama ve sorgulama yöntemi kullanarak kendi süzgecinden geçirir. Ortaya attığı bilgiyi destekleyen veya desteklemeyen de

 • 12:15 Eylemsizlik Prensibi Yasası konu anlatımı

  Eylemsizlik Prensibi Yasası konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 165 İzlenme / Beğeniler

  Soru:l. Enerji aralığı diğerlerine göre çok yüksektir.lI. İletkenlik bandı valans bandıyla bitişiktir.lll. Yüksek sıcaklıklarda süper iletken olabilirler.Yukarıdakilerden hangileri yalıtkan maddelerin özellikleri arasında y

 • 13:45 Dinamik Konu Anlatımı Tonguç

  Dinamik Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 148 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Verilen maddelerden hangileri ultrasonografi için yanIıştır?l. Ses dalgalarının su altında yayılımından yararlanarak yön bulma, haberleşme vb. yarayan sistemdir.ll. Sıcaklık modellerini algılar ve kızılötesi enerji aralığında yayılı

 • 21:32 Dinamiğin Temel Prensibi konu anlatımı

  Dinamiğin Temel Prensibi konu anlatımı

  ekleyen admin Ekleme Tarihi 140 İzlenme / Beğeniler

  Soru: Tomografi (BT) ile ilgili verilen maddelerden hangisi manyetik rezonanstan ayıran Q önemli özelliktir?A) Tanı ve teşhis cihazıdır.B) X - ışınları kullanılarak çalışan bir cihazdır.C) mikrodalgalar kullanılarak teşhis yapılır.D) Uzay

Tümünü İzle »

About

Bu üye henüz bir şey göndermedi.

Sosyal Linkler

Playlists

Yükleniyor... Yükleniyor...

Subscribers

Subscribed to

RSS