Türk İslam Devletleri konu anlatımı video 9. sınıf tarih çözümlü sorular
Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Türk İslam Devletleri İsabet Akademi

Öne Çıkan
Yükleniyor...

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Ekleme Tarihi by Admin - Kategori: 9. Sınıf Tarih Tarih
474 İzlenme

Açıklama

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Hizmetleri
-> Hz. Ömer döneminde Müslüman Araplarla komşu olan Türkler, Hz. Osman döneminde Horasan'da Türklerle karşı karşıya geldiler.
-> Emevilerin Horasan valisi Kuteybe bin Müslim, Buhara ve Semerkant'ı ele geçirip Maverahünnehir'e egemen oldu.
-> Emevilerin milliyetçi siyaseti Türklerin İslamiyet'e girişini geciktirdi.
-> Abbasiler Türkistan'da ilerlerken Çinliler ile karşı karşıya geldiler. Yapılan Talas Savaşı'nda Türkler Müslüman Araplarla işbirliği yapıp Çin'i yendiler.

Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Sebepleri
-› Tek ilah, cihat, ahiret ve kurban inançlarının uyuşması'
-› Türk ahlakıyla İslam ahlakının benzemesi
-› Türklerin fetih ve dünya egemenliği düşüncesinin (Cihan hakimiyeti) cihat anlayışıyla uyuşması

Mısır'da Kurulan Türk - İslam Devletleri
1. Tolunoğulları (868 - 905)
-> Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir.
-> Önemli yöneticileri Tolunoğlu Ahmet ve Humareveyh'tir.
-> Mısır'da açtıkları kanallar, hastaneler ve uyguladıkları siyasetle "Altın Çağ" yaşatmışlardır.

İhşidiler (Akşitler) (935 - 969)
-> Abbasi halifesinin İhşid (Melik) unvanını verdiği Muhammed tarafından kurulmuştur.
-> Mısır merkezli devlet Suriye, Filistin ve Hicaz'ı fethetmiştir.
-> Tolunoğulları ve İhşidler yöneticileri Türk, halkı Arap olduğu için, yönetici-yönetilen uyuşmazlığı yaşanmış ve bu durum kısa sürede yıkılmalarına etki etmiştir.

Orta Asya'da Kurulan Türk -İslam Devleti
Karahanlılar (840 - 1212)
-> Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri tarafından kurulan ilk müslüman Türk devletidir.
-> Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul etmişlerdir.
-> En güçlü devirlerini yaşadıkları Yusuf Kadir Han'ın vefatından sonra doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
-> Doğu Karahanlılar, Karahitay, Batı Karahanlılar, Harzemşahların saldırıları sonrasında yıkılmışlardır.

Hindistan'da Kurulan Türk - İslam Devleti
Gazneliler (963 - 1187)
-> Samanoğullarının hizmetinde bulunan Alp Tigin tarafından Gazne'de kurulmuştur.
-> Gazneli Mahmut dönemi en parlak dönemleridir.
-> Gazneli Mahmut, Abbasi halifesini baskıdan kurtardığı için "Sultan" ünvanı almıştır.
-> Gazneli Mahmut, Hindistan'a düzenlediği 17 sefer sonrasında İslamiyet'i yaymış ve egemenlik alanını genişletmiştir.
-> Selçuklularla yapılan Dandanakan Savaşı (1040) sonrasında zayıflayan Gazneliler 1187'de Gurlular tarafından yıkılmışlardır.

Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)
-> Büyük Selçukluları kuran Selçuk Bey'dir.
-> Selçuklular, Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyundandırlar.
-> Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey'in Gaznelilere karşı yaptıkları savaşlar sonrasında devlet resmen kuruldu.

Dandanakan Savaşı (1040)
Büyük Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılan savaşı Selçuklu Türkleri'nin kazanması sonucunda;
-> Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu.
-> Selçuklular, Manerahünnehir'e yerleştiler.
-> Gazneliler yıkılış sürecine girdi.
-> Tuğrul Bey döneminde başkent Nişabur'dan Bey'e (Men) taşınmıştır.
-> Tuğrul Bey'in gönderdiği birlikler Bizans'ı, Pasinler Savaşı'nda yenmiş, Anadolu'ya keşif akınları yapmıştır.
-> Abbasi halifesi, kendisini Şiî Büveyh0ğuIları'nın baskısından kurtaran Tuğrul Bey'e "Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı" unvanı vermiştir.
-> Tuğrul Bey'den sonra tahta geçen Alp Arslan, Azerbaycan, Kuzey Irak, Suriye'yi Türk yurdu haline getirmiş Bizans'a karşı yapılan Malazgirt Savaşı'nı kazanmıştır.

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS