Tasavvuf Edebiyatı Şairleri konu anlatımı çözümlü sorular video 10. sınıf
Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

Öne Çıkan
Yükleniyor...

Teşekkürler! Arkadaşlarınıza da önerin!

URL

Bu videoyu beğenmediniz. Dikkate alacağız!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Ekleme Tarihi by Admin - Kategori: 10. Sınıf Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı
420 İzlenme

Açıklama

Ahmet Yesevi: İlk tekke-tasavvuf edebiyatı sanatçımızdır. Yesevi'nin şiirleri didaktiktir (öğretici). Ayrıca saf ve samimi bir lirizm taşıyan bu şiirlere "hikmet" adını vermiş ve bunların tamamını "Divan-ı Hikmet" adı altında toplamıştır. Şiirlerinde, dini-ahlaki öğütleri, ahiret alemi gibi hususları asıl hareket noktası olarak ele almıştır. Yapıt Hakaniye lehçesi ile kaleme alınmıştır. Hece ölçüsü ile yazılmıştır. Arapça, Farsçanın etkisi yok gibidir.

Yunus Emre: XIII. yüzyılda yaşamış tasavvuf edebiyatı sanatçımızdır. Moğol istilası sonrası Anadolu halkının moralini yüksek tutmak, gönüllerini ferahlatmak için İslamiyet'in güzelliklerini yalın, anlaşılır Anadolu Türkçesi ile dile getirmiştir. Şiirlerinde hece ve aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerinin ağırlık noktası "insan" olan hümanist şairlerimizdendir. Risaletüh-Nushiyye ve Divan'ı olmak üzere iki eseri vardır. Risaİetüh-Nushiyye, mesnevi tarzında yazılmış bir nasihatnamedir. Şiirlerinde hem divan hem halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır.

Hacı Bektaş Veli (1209 1270): Hacı Bektaş Veli, Türk düşünürü ve tasavvufçusudur. Horasan'ın Nişabur kentinde doğdu. Ahmet Yesevi'nin öğrencisi Lokman Perende'den dersler aldı. Horasan'dan Anadolu'ya geldi. Kırşehir'e yerleşti. 1240 yılında Baba İshak'ın öldürülmesi sonucu onun yerine geçti. Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Türklük ve tasavvuf bilincini aşılayan ve yayan Türk düşünürüdür. 13. yüzyılda Bektaşilik'i kurdu. Tasavvuf edebiyatının gelişmesine Türkçe söyleyişi ve herkesi kucaklayan anlayışı etkin rol oynadı. Hacı Bektaş Veli tasavvuf alanında şiirler yazdı.

Makalat: Hacı Bektaş Veli'nin "Sohbetler, sözleı” anlamına gelen eseridir, Ahmet Yesevi'nin "Fakrname" adlı eserinin açıklaması gibidir. Eser, tasavvuf konusunda yazılmış ayrı ayrı bölümler halindedir. Hz. adem'in yaratılışı, şeytan ve şeytani işler, Allah'ın birliği gibi konular ele alınmıştır. Kısa hikaye ve nüktelerle Allah aşkı ve coşkusu anlatılmıştır. Ayrıca özdeyişleri de vardır.

Hacı Bayram Veli: Hacı Bayram Veli'nin asıl adı Numan'dır. Ankara yakınlarındaki Solfasol köyünden Koyunlucalı Ahmed'in oğludur. Kendisi kuvvetli bir medrese (üniversite) tahsili görmüş, ilim yolunda müderrisliğe yani profesörlüğe kadar yükselmiştir. 1429'da (7) Ankara'da vefat etmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Damadı Eşrefoğlu Rumi ile Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin sayılabilir. Hacı Bayram Veli'nin tasavvufla ilgili görüşleri, kendinden sonra gelenlerce belli bir inanç düzeni olarak benimsenen Bayramilik'te son biçimini almıştır. Varlık birliği anlayışına dayanan, insanla Tanrı'yı birbirine yaklaştırma amacını güden Bayramilik'in uyulması gereken kesin ilkeleri “zikı” denen töreni oluşturur. Bayramilik'e göre bir anış, Tanrı'ya ulaşmak için kendini olgunlaştırma eğitimi olan bu tören açık ve gizli ya da sesli ve sessiz olmak Üzere iki türlüdür. Törene katılacak dervişler, bir daire oluşturacak biçimde diz çökerek otururlar. Sonra şeyhin yönetimi altında Tanrı adları yüksek sesle anılır. Hangi adların anılacağını şeyh saptar. Bu törende den/işler gözlerini yumarlar. Bu da Tanrı'dan başka bir varlık görmemek kendini Tanrı'ya vermek anlamına gelir. Hacı Bayram Veli'nin dört şiiri günümüze ulaşmıştır. "Lemat-i Kudsi" (Kutsal Parıltılar) adlı eseri ise yakın tarihte ortaya çıkarılmış, tercüme aşamasındadır.

Yorum Yazın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.
RSS