Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Son eklenen Videolar


 • 04:32 Popüler Tarih Biliminin Yöntemleri

  Tarih Biliminin Yöntemleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 292 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Tarihi bir hadiseyi değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?A) Olayların meydana geldiği dönemin siyasi şartlarından bağımsız olmadığının bilinmesiyleB)

 • 12:35 Popüler Yenilebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Soruları ve Çözümleri

  Yenilebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Soruları ve Çözümleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 893 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: İki nokta arasında gidip gelme hareketine titreşim hareketi denir. Bir yerden bir yere yer değiştirme hareketine öteleme denir. Bir eksen etrafında yapılan harekete dönme hareketi denir. Yukarıda verilen yargılardan doğru olanların başında

  Öne çıkan
 • 10:43 Popüler Yenilebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  Yenilebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 827 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bir öğrenci bir kutuyu farklı iki yüzey üzerinde Şekil I ve II deki gibi dinamometre ile çekerek hareket ettiriyor. Dinamometrede okunan değerleri karşılaştırıyor ve aynı olduğunu görüyor. Buna göre, öğrenci

  Öne çıkan
 • 15:35 Popüler Verim ve Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  Verim ve Enerji Kaynakları Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 775 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bir doğru üzerinde hızı zamanla değişmeyen cismin yapmış olduğu harekete düzgün q doğrusal hareket denir. Düzgün doğrusal harekette hız-zaman grafiğinde doğru altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Düzgün doğru

  Öne çıkan
 • 20:51 Popüler Verim konu anlatımı Çözümlü Sorular

  Verim konu anlatımı Çözümlü Sorular

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 587 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ( ) Adezyon kuvveti farklı iki cins atom arasındaki çekim kuvvetidir. ( ) Kılcal borularda yükselen sıvılarda adezyon kuvveti yer çekimi kuvvetinden büyüktür. ( ) Boyanın duvara yapışması adezyon kuvvetine örne

  Öne çıkan
 • 11:28 Popüler Enerji Dönüşümleri konu anlatımı

  Enerji Dönüşümleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 134 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Geometrik şekli aynı olan iki farklı maddeden yapılmış cisimlerin dayanıklılığı farklı olur. Canlıların boyutları küçüldükçe dayanıklılığı artar. Aynı hacme sahip geometrik cisimlerden yüzey alanı en küç

 • 30:11 Popüler Enerjinin Korunumu konu anlatımı

  Enerjinin Korunumu konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 172 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Sürtünme kuvveti iki yüzey arasındaki etki tepki kuvvetine bağlıdır. Il. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. lll. Sürtünme kuvvetinin yönü hareketin veya hareket isteğ

 • 06:03 Popüler Mekanik Enerjisi konu anlatımı Tonguç

  Mekanik Enerjisi konu anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 205 İzlenme / 0 Beğeniler

 • 12:13 Popüler Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 245 İzlenme / 0 Beğeniler

 • 23:45 Popüler Yükseklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Yükseklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 288 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Dayanıklılıkla ilgili, l. Adamın boyu aşırı derecede büyütülürse ağırlığının etkisiyle düşer ya da ezilir. II. Yüzey alanı çok büyük olan canlıların dayanıklılığı büyüktür. lll. Bir varlı

 • 13:39 Popüler Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 325 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişme olmamıştır? A) Çözeltilerin elektrik akımını iletmesi B) Na metalinin suya atıldığında H2(g) oluşması C) Betonun havadaki CO2(g) ile sertleşmesi D) NaCl(k)'nın suda Na* ve Cl' iyonlarının a

  Öne çıkan
 • 07:41 Popüler Esneklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Esneklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 339 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bir öğrenciden tuz, cam, demir, şeker, tahta ve buzlu cam gibi maddeleri tat, sertlik ve saydamlıklarına göre sınıflama yapması isteniyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gibi sınıflandırdığında doğru yapmış olur? Soru: l. Küt

  Öne çıkan
 • 23:50 Popüler Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 351 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Yalnız kaba formülü bilinen bileşik için, l. Elementlerin atom ağırlıkları verilirse molekül formülü II. Bir molekülündeki atom sayısı lll. Kütlece birleşme oranı verilirse elementlerin atom ağırlıkları

  Öne çıkan
 • 07:38 Popüler Potansiyel Enerji Konu Anlatımı Tonguç

  Potansiyel Enerji Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 337 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Maddeyi oluşturan moleküller arasında boşluk vardır. Bu önermeyi doğrulamak isteyen bir öğrenci, l. 100 cm3 çizgisine kadar sıvı dolu dereceli silindire 50 cm3 hacimli kuru kum döktüğünde dereceli silindirin 140

  Öne çıkan
 • 07:43 Popüler İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 298 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: 3. periyottaki X elementi için koparılan elektron sayısı-harcanan enerji grafiği verilmiştir. Buna göre, X elementi için aşağıdakilerden hangisi yarışm? A) Atom numarası 12'dir. B) Küresel simetri özelliği gösterir.

 • 07:57 Popüler Öteleme Kinetik Enerjisi Konu Anlatımı Tonguç

  Öteleme Kinetik Enerjisi Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 271 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Elimizdeki bir miktar kuru kumun hacmini, dereceli silindir içine koyup ölçüyoruz. Daha sonra kumun üzerine hacmi belli olan bir miktar su döküldükten sonra su ve kum karışımının hacmi tekrar öl&ccedi

 • 08:46 Popüler Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 246 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Çekirdek yükü kendisine en yakın soygazdan bir farklı olan X elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İyonik bileşik oluşturabilir. B) Bileşiklerinde (+) ya da (-) değerlik alabilir, C) Ametal'dir D) Elekt

 • 09:48 Popüler Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

  Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 196 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ( ) Elektrik yüklerini ve akımını inceleyen fiziğin alt alanına elektrik denir. ( ) Elektronik devrelerini inceleyen fiziğin alt alanına katı hâl fiziği denir. ( ) lşık olaylarını inceleyen fiziğin alt alanına termodinamik denir. Yukarıda

 • 12:17 Popüler Atomun Yapısı konu anlatımı

  Atomun Yapısı konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 174 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin 1. iyonlaşma enerjileri grafikte verilmiştir. Buna göre, l. Ar'nin son yörüngesindeki elektronunun çekirdeğe uzaklığı daha fazla olduğundan 1. iyonlaşma enerjisi Ne'ninkinden kü&

 • 17:05 Popüler Mekanik Enerjinin Korunumu Soruları ve Çözümleri

  Mekanik Enerjinin Korunumu Soruları ve Çözümleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 120 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Sütün sıcaklığını parmağını batırarak kontrol eden anne II. Bulutlara bakarak yağmur yağacağını tahmin eden balıkçı lll. Hastanın ateşini termometre ile ölçen doktor Yukarıdakilerden hangisi nitel gözlemdir? Soru

 • 06:00 Popüler Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 114 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z elementleri için periyot numarası - grup numarası grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Proton sayısı en büyük olan Z'dir. B) X halojendir. C) Y'nin elektro

 • 22:08 Mekanik Enerjinin Korunumu Konu Anlatımı

  Mekanik Enerjinin Korunumu Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 84 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: - Tanecikleri öteleme hareketi yapar. - lsıtıldıklarında akıcı hâle gelirler. - Tanecikler arası boşluk çoktur. - Belirli bir şekli ve hacmi vardır. - Üzerinde bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Yukarıdakilerde

 • 13:59 Atom Nedir konu anlatımı

  Atom Nedir konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 70 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ------- ışınları doğrusal hareket eden negatif yükIerden oluşur. Elektriksel alanda ----- pozitif yüklü plakaya doğru sapar. Atoma ait parçacıklardan olan elektrondan daha önce keşfedilmiştir. Millikan, yağ damlası deneyi

 • 22:28 İş, Güç ve Enerji Soruları ve Çözümleri

  İş, Güç ve Enerji Soruları ve Çözümleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 72 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bilim insanları kıtaların birbirinden ne kadar uzaklaştığını ölçmek gibi hassas ölçümleri yapabilmek için lazer ışınlarını kullanırlar. Bilim insanlarının lazer ışınlarını kullanmalarının nedeni; l. ölç

 • 08:17 Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 54 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: I. Kanal ışınları lI. Katot ışınları yukarıda verilen ışınlar ile ilgili, l. Her ikisi de manyetik alanda sapmaya uğrar. ll. Crooks tüpünde anottan katota doğru yönelen l. ışınlardır, lll. Elektriksel alanda l ve ll ışınları aynı y&ou

 • 10:59 İş, Güç ve Enerji Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  İş, Güç ve Enerji Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 72 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Eşit kollu terazi ile kütle ölçümü yapılırken; l. terazinin kolunu ve ibresini kontrol etmek, II. standart ölçüm kütlelerini kontrol etmek, lll. terazinin dengede olup olmadığını kontrol etmek işlemle

 • 07:08 Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 52 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: X, Y ve Z'nin temel hâl elektron dizilimleri ile ilgili, X: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 elektron bulunur. Y: s orbitalinde 6, p orbitalinde 11 elektron bulunur. Z: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 ve d orbitalinde 5 elektron bulunur. bi

 • 22:30 İş, Güç ve Enerji konu anlatımı

  İş, Güç ve Enerji konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 62 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Duvarın boyunu küçük bir cetvel ile ölçmek II. Çok büyük ağırlıkları baskül ile ölçmeye çalışmak lII. Günler süren bir tepkimenin süresini kronometre ile öl

 • 05:06 Thomson Atom Modeli konu anlatımı

  Thomson Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 51 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: X: Periyodik cetvelin 9. elementidir. Y: 3. periyotta s bloğun 2. elementidir. Z: 4. periyodun 4. elementidir. X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Buna göre, bu element atomlarının temel haldeki elektron dağılımla

 • 10:27 Güç konu anlatımı

  Güç konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 55 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıda bir öğrencinin yaptığı bazı gözlemler verilmiştir. Buna göre; l. suyun kaynama sıcaklığını, termometre ile ölçmek. II. ayın evrelerini izleyip not etmek, lll. balkondan bırakılan topun yere çarpma süres

 • 11:41 Dalton Atom Modeli konu anlatımı

  Dalton Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 52 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: 3. periyot elementlerinden bazıları için fiziksel özellikleri tabloda verilmiştir. Buna göre, l. Metallerde aynı periyotta sağa doğru gidildikçe erime noktası artmaktadır. Il. Al'nin mineral sertliği en fazla olduğundan metal

 • 19:01 İş konu anlatımı

  İş konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 63 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlem sınıfına girer? A) Devre potansiyelini Voltmetre ile ölçme B) Taşın hacmini dereceli silindirle ölçme C) Havanın sıcaklığını termometre ile ölçme D) Yemeğin tuz oranını ta

 • 29:36 Atom Modelleri konu anlatımı

  Atom Modelleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 81 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Periyodik sistemden bir kesitte yerleri gösterilen X, Y, Z ve T elementlerinden X, s bloğunda bulunmaktadır. Buna göre, l. Y, s blok elementidir. ll. Z, d blok elementidir. lll. T, atom numarası en büyük olan elementtir. IV. Tama

 • 09:22 Yer Çekimi İvmesi Konu Anlatımı

  Yer Çekimi İvmesi Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 89 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: İnsanlık tarihi için önemli buluşlardan olan saat, termometre, çivi gibi aletlerin bulunuş sıralaması ilkten sona doğru aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Çivi - Termometre - Saat B) Çivi - Saat - Termometre C

 • 45:57 Popüler Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı

  Atom ve Periyodik Sistem konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 138 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Elektron dağılımı orbital şeması yukarıda verilen nötr X elementi ile ilgili, l. Her bir orbitalin en fazla 2 elektron alabildiği ll. 2p orbitalindeki PX, PY ve PZ orbitallerinin enerjilerinin eşit olduğu lll. 2. periyot 8A grubu elementi olduğ

 • 08:02 Popüler Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı Tonguç

  Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 119 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki olaylardan hangisi, fizik biliminin diğer bilim dallarındaki bazı olayları açıklamakta kullanılmasına örnek olarak verilemez? A) Elektriksel kuwet ile bileşiklerin oluşumu B) Sıvıların basıncı ile yapraklardaki besinin kök

 • 08:26 Popüler Güvenlik Uyarı İşaretleri konu anlatımı

  Güvenlik Uyarı İşaretleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 140 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Modern atom teorisi ile ilgili, l. Çekirdek, atomun merkezinde elektronlar ise çekirdek etrafında belirli enerji düzeylerinde bulunurlar. ll. 2. enerji düzeyinde s ve p olmak üzere 2 tür orbital bulunur. Ill. 3. ene

 • 05:18 Popüler Etki Tepki Prensibi Tonguç

  Etki Tepki Prensibi Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 157 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır. II. Çevremizde meydana gelen olaylara mantıklı açıklamalar yapar. lll. Gözlem yapıp, bunu deneylerle kanıtlamaya çalışır. Yukarıdaki bilgiler daha çok hangi bilimle i

 • 10:38 Popüler Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı

  Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 180 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Periyodik cetvel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1A grubu elementlerinin tamamı metaldir. B) Değerlik elektron sayıları aynı olan elementler aynı grupta yer alırlar. C) Soygazların elektron dağılımın ps ile biter. D) Aynı grupta atom

 • 15:17 Popüler Etki Tepki Yasası Konu Anlatımı

  Etki Tepki Yasası Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 183 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Yukarıdaki şekil ve şekle sahip parçacık eşleştirilmiştir. Buna göre;l. Her ikisinde de toplam kuark sayısı 3 tür.II. Proton (+) yüke sahip iken nötron yüksüzdür.Ill. Nötronun kütlesinin protonun k

 • 11:49 Popüler Elementler ve Bileşikler konu anlatımı

  Elementler ve Bileşikler konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 175 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: A grubunda olan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X ile Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. - X ile Y'nin en büyük başkuantum sayıları eşittir. - X küresel simetri özelliği göstermeyip 1. iyonlaşma enerjisi en bü

 • 21:32 Popüler Dinamiğin Temel Prensibi konu anlatımı

  Dinamiğin Temel Prensibi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 166 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Tomografi (BT) ile ilgili verilen maddelerden hangisi manyetik rezonanstan ayıran Q önemli özelliktir?A) Tanı ve teşhis cihazıdır.B) X - ışınları kullanılarak çalışan bir cihazdır.C) mikrodalgalar kullanılarak teşhis yapılır.D) Uzay

 • 16:29 Popüler Elementler ve Sembolleri konu anlatımı

  Elementler ve Sembolleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 168 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Baş grup elementi oldukları bilinen X, Y ve Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. B) Z'ni

 • 13:45 Popüler Dinamik Konu Anlatımı Tonguç

  Dinamik Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 168 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Verilen maddelerden hangileri ultrasonografi için yanIıştır?l. Ses dalgalarının su altında yayılımından yararlanarak yön bulma, haberleşme vb. yarayan sistemdir.ll. Sıcaklık modellerini algılar ve kızılötesi enerji aralığında yayılı

 • 22:24 Popüler Kimyanın Sembolik Dili konu anlatımı

  Kimyanın Sembolik Dili konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 182 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan X ile SAĞ grubunda bulunan Y elementleri aynı periyottadır. Buna göre X ve Y elementleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Aralarında XZY formülünde bileşik oluştururla

 • 12:15 Popüler Eylemsizlik Prensibi Yasası konu anlatımı

  Eylemsizlik Prensibi Yasası konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 191 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru:l. Enerji aralığı diğerlerine göre çok yüksektir.lI. İletkenlik bandı valans bandıyla bitişiktir.lll. Yüksek sıcaklıklarda süper iletken olabilirler.Yukarıdakilerden hangileri yalıtkan maddelerin özellikleri arasında y

 • 22:07 Popüler Newtonun Hareket Yasaları konu anlatımı

  Newtonun Hareket Yasaları konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 188 İzlenme / 0 Beğeniler

  Fizik bilimi ile uğraşan bilim insanları uğraştığı konu hakkında önceden elde edilmiş bilgileri toplar. Bunları sınama ve sorgulama yöntemi kullanarak kendi süzgecinden geçirir. Ortaya attığı bilgiyi destekleyen veya desteklemeyen de

 • 24:18 Popüler Kimyanın Alt Disiplin Dalları-Kimya İle İlgili Meslekler konu anlatımı

  Kimyanın Alt Disiplin Dalları-Kimya İle İlgili Meslekler konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 179 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Yukarıdaki şekilde görünür bölgedeki ışınlar verilmiştir. Buna göre, I. Mavi ve sarı ışık birer elektromanyetik ışıktır. ll. Mor ışığın frekansı turuncu ışığınkinden büyüktür. III. Kırmızı ışığın enerjisi yeşi

 • 10:56 Popüler Bileşke Kuvvet ve Dengeleyici Kuvvet Konu Anlatımı

  Bileşke Kuvvet ve Dengeleyici Kuvvet Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 162 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru:- Hareketsiz bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin etkisini inceler.- Cisme etki eden kuvvet ile hareketi arasındaki ilişkiyi inceler.- Cisme etki eden kuvvet ile cisimde meydana gelen şekil değişikliğini inceler.Yukarıda ifade edilen bilgiler

 • 12:17 Popüler Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  Kimyanın Uğraş Alanları konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 168 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ? A) Elektronlar küresel yörüngelerde bulunur. B) Elektron çekirdekten belirli uzaklıktaki enerji düzeylerinde bulunur. C) Çekirdeğe en yakın olan elektronun potan

RSS