Videolu Ders Anlatımları
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Yeni Videolar

 • 20:54 Tanzimat Dönemi Tiyatro İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Tiyatro İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tanzimat'ın I. Dönem tiyatrolarında "toplum için sanat" anlayışı hakimdir. Bunun amacı halkı eğlendirerek eğitmektir. Bu dönemde tiyatro faydalı bir araç olarak görülmüştür. Toplumsal konular işlenmiştir. Halka

 • 29:06 Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tanzimat I. Dönem sanatçıları, edebiyatı toplumu aydınlatmada bir araç olarak görmüşlerdir. Bu yüzden romanları, toplumu uyarıcı ve onlara yol gösterici niteliktedir. Romanlar teknik açıdan kusurludur. Uzun be

 • 18:22 Tanzimat Dönemi Şairleri İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Divan edebiyatı kültürüyle yetişen, sonradan fikir yönüyle Batı'yı benimseyen Ziya Paşa en güzel şiirlerini divan tarzında yazmıştır. Yapıtlarında özgürlükleri ve meşrutiyeti savunmuştur. Türk edebiyatının

 • 18:41 Tanzimat Dönemi Şiir İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Şiir İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tanzimat Dönemi'nde şiir alanında büyük yenilikler olmuştur. Tanzimat şiirinde biçim olarak divan edebiyatı geleneği devam ettirilmiştir. Şiirin konuları olabildiğince genişlemiştir. Şairler dili yalınlaştırmaya çalışmış, konu

 • 23:26 Diğer Edebiyat Akımları İsabet Akademi

  Diğer Edebiyat Akımları İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sembolizm (Simgecilik):19. yüzyılın sonlarında parnasizme tepki olarak Fransa'da< doğmuştur. Şiir; anlaşılmak için değil, duyulmak için yazıldığından anlama önem verilmemiştir. Şiirde önemli olan musikidir, musiki değeri ol

 • 19:41 Edebiyat Akımları (Realizm, Natüralizm, Parnasizm) İsabet Akademi

  Edebiyat Akımları (Realizm, Natüralizm, Parnasizm) İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Realizm (Gerçekçilik):19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akımın önemli temsilcilerinden Gustave Flaubert'in, "Olayları, bana göründükleri gibi ortaya

 • 16:37 Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / 0 Beğeniler

  Divan Nesrinin Özellikleri: Dil, Arap ve İran edebiyatının etkisinde yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür, Söz sanatlarına ve seçilere çokça yer verilir. Cümleler, bağlaçlarla birbirin

 • 10:20 Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / 0 Beğeniler

  Karagöz: Kendi mizah anlayışımıza, estetik değerlerimize göre biçimlendirilen ve geliştirilen gölge oyunu Karagöz, XVI. yüzyılda Hayal-i ZıI veya Zıll-i Hayal olarak adlandırılmaktayken XVII. yüzyılda kesin biçi

 • 14:50 Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 2. Bölüm İsabet Akademi

  Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: I. Bu şairimiz pek çok şiirde yalın bir dille insanları, ormanları ve denizleri anlatmıştır.II. Denemelerimde çoğunlukla duyguların insan yaşamındaki önemini anlattım.III. Şimdi geriye dönüp baktığımda şairliğimin

 • 11:20 Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ahmet Yesevi: İlk tekke-tasavvuf edebiyatı sanatçımızdır. Yesevi'nin şiirleri didaktiktir (öğretici). Ayrıca saf ve samimi bir lirizm taşıyan bu şiirlere "hikmet" adını vermiş ve bunların tamamını "Divan-ı Hikmet" adı altında toplamıştır. Şiir

 • 26:37 Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 1. Bölüm İsabet Akademi

  Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: I. Divan edebiyatı şiirlerinde aruzun ve beytin gözle görülür etkisi vardır.II. Şairler Sultanı Baki, Cumhuriyet Dönemi'nde yaşasaydı daha sade bir dille şiir yazardı.llI. Koşma nazım biçiminde aşk, yiğitlik, el

 • 23:37 Sözcük Grupları İsabet Akademi

  Sözcük Grupları İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç" söz konusudur?A) Hedefi vurmak için daha yükseği hedefleyin.B) Küçük kelimeler hiçbir zaman büyük bir fikre zarar vermez.C) Herkes aynı şeyi

 • 12:19 Cümlede Anlam İsabet Akademi

  Cümlede Anlam İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / 0 Beğeniler

  Cümlede Anlam-› Cümle bir duygu, düşünce, olay ya da durumu tam olarak ifade etmeyi sağlayan yargıdır. Cümlenin çeşitli anlam özellikleri vardır.Cümlede Somutlama-› İlk bakışta algılanamayacak, soyut

 • 32:03 Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / 0 Beğeniler

  Köroğlu (16. yüzyıl): Kimliğiyle ilgili birçok söylenti vardır. Bunlardan ilki Evliya Çelebi'nin rivayet ettiğidir ki Seyahatnamede Köroğlu bir yeniçeri şairidir. Diğeri de en çok itibar edileni, Bolu Beyi'n

 • 14:45 Sözcükte Anlam İsabet Akademi

  Sözcükte Anlam İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 23 İzlenme / 0 Beğeniler

  Gerçek Anlam-› Bir kelimenin akla ilk gelen ve kullanımı ortak olan anlamıdır.ÖrnekKardeşimin balonu patladı.Ahşap ev yangında cayır cayır yandı.Yan Anlam-› Bir kelimenin gerçek anlamına bağlı kalarak kazandığı yeni anlamd

 • 12:25 Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: I. Konuşma cümlelerinde kullanılır.(Kısa çizgi)II. Ünlü düşmesini göstermek için kullanılır. (Kesme işareti)lll. Saat ve dakikayı ayırmak amacıyla kullanılır. (Nokta)IV. Ara sözleri ayırmak iç

 • 08:34 Noktalama İşaretleri 2. Bölüm Hocalara Geldik

  Noktalama İşaretleri 2. Bölüm Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?A) Geçen yazki seyahatimizde Mostar Köprüsü'nü de görmüştük.B) Mühendis Mertcan Bey, İstanbul Teknik Üniversitesi'

 • 08:12 Noktalama İşaretleri 1. Bölüm Hocalara Geldik

  Noktalama İşaretleri 1. Bölüm Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?A) İstanbulspor - Konyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı.B) Melih Cevdet Anday - Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat Horozcu Garip ş

 • 19:28 Sözcük Bilgisi İsabet Akademi

  Sözcük Bilgisi İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ortak köklere (kökteş kök) dikkat edilmelidir. Ortak kökler isim görevinde kullanılabileceği gibi fiil görevinde de kullanılabilir. Eş sesli köklerle ortak kökleri karıştırmamak için ortak köklerin isim

 • 09:10 Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları İsabet Akademi

  Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / 0 Beğeniler

  Betimleme (Tasvir Etme)Betimleme, basit bir ifadeyle söylemek gerekirse kelimelerle resim çizmektir. Betimleyici anlatım biçimiyle yazılmış bir paragrafı okuyan kişi, adeta yazıyı değil de bir fotoğrafı veya tabloyu görür gibi

 • 32:03 Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / 0 Beğeniler

  Halk edebiyatı, halk arasında yetişen saz ve tekke şairlerinin oluşturduğu bir edebiyattır. Halk edebiyatı, Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatlarının ortaya çıktığı İslamiyet öncesi dönemlerden, Türklerin İslamiyet'i k

 • 10:40 Paragrafta Anlam ve Düşünce İsabet Akademi

  Paragrafta Anlam ve Düşünce İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 19 İzlenme / 0 Beğeniler

  Paragraf bir düşünceyi, duyguyu, bilgiyi, olayı veya durumu anlatır. Bu bakımdan paragrafın içeriğinin en uygun şekilde okura aktarılması paragrafın amacına ulaşması bakımından önemlidir.Paragrafta 4 temel anlatım biçimi vardı

 • 12:32 Paragraf Bilgisi İsabet Akademi

  Paragraf Bilgisi İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / 0 Beğeniler

  Bir düşünceyi, duyguyu, olayı veya durumu anlatmak için hazırlanmış kısa metne paragraf denir Her paragrafın okura iletmek istediği bir mesajı vardır. Bu mesajın iletilebilmesi için cümleler, anlamlı bir bütünlü

 • 15:11 Yazım Kuralları - Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  Yazım Kuralları - Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 17 İzlenme / 0 Beğeniler

  Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime doğru yazılmıştır?A) Giden otobüsün ardından uzunca bir süre bakakaldı.B) Okuduğumuz şiirler arasında anlam ayrımlarını farketmemiz istendi.C) Evin balkonundan deniz

Site Istatistikleri

RSS