Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Yeni Videolar

 • 20:51 Yeni Verim konu anlatımı Çözümlü Sorular

  Verim konu anlatımı Çözümlü Sorular

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ( ) Adezyon kuvveti farklı iki cins atom arasındaki çekim kuvvetidir. ( ) Kılcal borularda yükselen sıvılarda adezyon kuvveti yer çekimi kuvvetinden büyüktür. ( ) Boyanın duvara yapışması adezyon kuvvetine örne

 • 11:28 Yeni Enerji Dönüşümleri konu anlatımı

  Enerji Dönüşümleri konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 51 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Geometrik şekli aynı olan iki farklı maddeden yapılmış cisimlerin dayanıklılığı farklı olur. Canlıların boyutları küçüldükçe dayanıklılığı artar. Aynı hacme sahip geometrik cisimlerden yüzey alanı en küç

 • 30:11 Yeni Enerjinin Korunumu konu anlatımı

  Enerjinin Korunumu konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 85 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Sürtünme kuvveti iki yüzey arasındaki etki tepki kuvvetine bağlıdır. Il. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. lll. Sürtünme kuvvetinin yönü hareketin veya hareket isteğ

 • 06:03 Yeni Popüler Mekanik Enerjisi konu anlatımı Tonguç

  Mekanik Enerjisi konu anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 123 İzlenme / 0 Beğeniler

 • 12:13 Yeni Popüler Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 160 İzlenme / 0 Beğeniler

 • 23:45 Yeni Popüler Yükseklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Yükseklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 199 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Dayanıklılıkla ilgili, l. Adamın boyu aşırı derecede büyütülürse ağırlığının etkisiyle düşer ya da ezilir. II. Yüzey alanı çok büyük olan canlıların dayanıklılığı büyüktür. lll. Bir varlı

 • 13:39 Yeni Popüler Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  Periyodik Sistem 2 - Periyodik Özellikler konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 229 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Aşağıdaki olayların hangisinde kimyasal değişme olmamıştır? A) Çözeltilerin elektrik akımını iletmesi B) Na metalinin suya atıldığında H2(g) oluşması C) Betonun havadaki CO2(g) ile sertleşmesi D) NaCl(k)'nın suda Na* ve Cl' iyonlarının a

 • 07:41 Yeni Popüler Esneklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  Esneklik Potansiyel Enerjisi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 240 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bir öğrenciden tuz, cam, demir, şeker, tahta ve buzlu cam gibi maddeleri tat, sertlik ve saydamlıklarına göre sınıflama yapması isteniyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gibi sınıflandırdığında doğru yapmış olur? Soru: l. Küt

 • 23:50 Popüler Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  Periyodik Sistem ve Özellikleri 1 konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 269 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Yalnız kaba formülü bilinen bileşik için, l. Elementlerin atom ağırlıkları verilirse molekül formülü II. Bir molekülündeki atom sayısı lll. Kütlece birleşme oranı verilirse elementlerin atom ağırlıkları

 • 07:38 Popüler Potansiyel Enerji Konu Anlatımı Tonguç

  Potansiyel Enerji Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 283 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Maddeyi oluşturan moleküller arasında boşluk vardır. Bu önermeyi doğrulamak isteyen bir öğrenci, l. 100 cm3 çizgisine kadar sıvı dolu dereceli silindire 50 cm3 hacimli kuru kum döktüğünde dereceli silindirin 140

 • 07:43 Popüler İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  İzotop, İzoton, İzobar ve İzoelektronik Tanecikler konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 255 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: 3. periyottaki X elementi için koparılan elektron sayısı-harcanan enerji grafiği verilmiştir. Buna göre, X elementi için aşağıdakilerden hangisi yarışm? A) Atom numarası 12'dir. B) Küresel simetri özelliği gösterir.

 • 07:57 Popüler Öteleme Kinetik Enerjisi Konu Anlatımı Tonguç

  Öteleme Kinetik Enerjisi Konu Anlatımı Tonguç

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 226 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Elimizdeki bir miktar kuru kumun hacmini, dereceli silindir içine koyup ölçüyoruz. Daha sonra kumun üzerine hacmi belli olan bir miktar su döküldükten sonra su ve kum karışımının hacmi tekrar öl&ccedi

 • 08:46 Popüler Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  Atom Numarası, Kütle Numarası ve İzotop Atomlar konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 184 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Çekirdek yükü kendisine en yakın soygazdan bir farklı olan X elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) İyonik bileşik oluşturabilir. B) Bileşiklerinde (+) ya da (-) değerlik alabilir, C) Ametal'dir D) Elekt

 • 09:48 Popüler Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

  Enerji, Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 153 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ( ) Elektrik yüklerini ve akımını inceleyen fiziğin alt alanına elektrik denir. ( ) Elektronik devrelerini inceleyen fiziğin alt alanına katı hâl fiziği denir. ( ) lşık olaylarını inceleyen fiziğin alt alanına termodinamik denir. Yukarıda

 • 12:17 Popüler Atomun Yapısı konu anlatımı

  Atomun Yapısı konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 112 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin 1. iyonlaşma enerjileri grafikte verilmiştir. Buna göre, l. Ar'nin son yörüngesindeki elektronunun çekirdeğe uzaklığı daha fazla olduğundan 1. iyonlaşma enerjisi Ne'ninkinden kü&

 • 17:05 Mekanik Enerjinin Korunumu Soruları ve Çözümleri

  Mekanik Enerjinin Korunumu Soruları ve Çözümleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 83 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Sütün sıcaklığını parmağını batırarak kontrol eden anne II. Bulutlara bakarak yağmur yağacağını tahmin eden balıkçı lll. Hastanın ateşini termometre ile ölçen doktor Yukarıdakilerden hangisi nitel gözlemdir? Soru

 • 06:00 Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  Atom kavramının tarihsel gelişimi konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 82 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z elementleri için periyot numarası - grup numarası grafiği verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Proton sayısı en büyük olan Z'dir. B) X halojendir. C) Y'nin elektro

 • 22:08 Mekanik Enerjinin Korunumu Konu Anlatımı

  Mekanik Enerjinin Korunumu Konu Anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 48 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: - Tanecikleri öteleme hareketi yapar. - lsıtıldıklarında akıcı hâle gelirler. - Tanecikler arası boşluk çoktur. - Belirli bir şekli ve hacmi vardır. - Üzerinde bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Yukarıdakilerde

 • 13:59 Atom Nedir konu anlatımı

  Atom Nedir konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 35 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: ------- ışınları doğrusal hareket eden negatif yükIerden oluşur. Elektriksel alanda ----- pozitif yüklü plakaya doğru sapar. Atoma ait parçacıklardan olan elektrondan daha önce keşfedilmiştir. Millikan, yağ damlası deneyi

 • 22:28 İş, Güç ve Enerji Soruları ve Çözümleri

  İş, Güç ve Enerji Soruları ve Çözümleri

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 40 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Bilim insanları kıtaların birbirinden ne kadar uzaklaştığını ölçmek gibi hassas ölçümleri yapabilmek için lazer ışınlarını kullanırlar. Bilim insanlarının lazer ışınlarını kullanmalarının nedeni; l. ölç

 • 08:17 Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  Bohr Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 30 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: I. Kanal ışınları lI. Katot ışınları yukarıda verilen ışınlar ile ilgili, l. Her ikisi de manyetik alanda sapmaya uğrar. ll. Crooks tüpünde anottan katota doğru yönelen l. ışınlardır, lll. Elektriksel alanda l ve ll ışınları aynı y&ou

 • 10:59 İş, Güç ve Enerji Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  İş, Güç ve Enerji Soru Çözümleri Hocalara Geldik

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 36 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: Eşit kollu terazi ile kütle ölçümü yapılırken; l. terazinin kolunu ve ibresini kontrol etmek, II. standart ölçüm kütlelerini kontrol etmek, lll. terazinin dengede olup olmadığını kontrol etmek işlemle

 • 07:08 Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  Rutherford Atom Modeli konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 31 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: X, Y ve Z'nin temel hâl elektron dizilimleri ile ilgili, X: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 elektron bulunur. Y: s orbitalinde 6, p orbitalinde 11 elektron bulunur. Z: s orbitalinde 7, p orbitalinde 12 ve d orbitalinde 5 elektron bulunur. bi

 • 22:30 İş, Güç ve Enerji konu anlatımı

  İş, Güç ve Enerji konu anlatımı

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 31 İzlenme / 0 Beğeniler

  Soru: l. Duvarın boyunu küçük bir cetvel ile ölçmek II. Çok büyük ağırlıkları baskül ile ölçmeye çalışmak lII. Günler süren bir tepkimenin süresini kronometre ile öl

En Çok Izlenenler

Site Istatistikleri

Son Makaleler

RSS