Videolu Ders Anlatımları
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Türk Edebiyatı


 • 20:54 Tanzimat Dönemi Tiyatro İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Tiyatro İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tanzimat'ın I. Dönem tiyatrolarında "toplum için sanat" anlayışı hakimdir. Bunun amacı halkı eğlendirerek eğitmektir. Bu dönemde tiyatro faydalı bir araç olarak görülmüştür. Toplumsal konular işlenmiştir. Halka

 • 29:06 Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Roman İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tanzimat I. Dönem sanatçıları, edebiyatı toplumu aydınlatmada bir araç olarak görmüşlerdir. Bu yüzden romanları, toplumu uyarıcı ve onlara yol gösterici niteliktedir. Romanlar teknik açıdan kusurludur. Uzun be

 • 18:22 Tanzimat Dönemi Şairleri İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 10 İzlenme / 0 Beğeniler

  Divan edebiyatı kültürüyle yetişen, sonradan fikir yönüyle Batı'yı benimseyen Ziya Paşa en güzel şiirlerini divan tarzında yazmıştır. Yapıtlarında özgürlükleri ve meşrutiyeti savunmuştur. Türk edebiyatının

 • 18:41 Tanzimat Dönemi Şiir İsabet Akademi

  Tanzimat Dönemi Şiir İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / 0 Beğeniler

  Tanzimat Dönemi'nde şiir alanında büyük yenilikler olmuştur. Tanzimat şiirinde biçim olarak divan edebiyatı geleneği devam ettirilmiştir. Şiirin konuları olabildiğince genişlemiştir. Şairler dili yalınlaştırmaya çalışmış, konu

 • 23:26 Diğer Edebiyat Akımları İsabet Akademi

  Diğer Edebiyat Akımları İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sembolizm (Simgecilik):19. yüzyılın sonlarında parnasizme tepki olarak Fransa'da< doğmuştur. Şiir; anlaşılmak için değil, duyulmak için yazıldığından anlama önem verilmemiştir. Şiirde önemli olan musikidir, musiki değeri ol

 • 19:41 Edebiyat Akımları (Realizm, Natüralizm, Parnasizm) İsabet Akademi

  Edebiyat Akımları (Realizm, Natüralizm, Parnasizm) İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Realizm (Gerçekçilik):19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akımın önemli temsilcilerinden Gustave Flaubert'in, "Olayları, bana göründükleri gibi ortaya

 • 16:37 Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 16 İzlenme / 0 Beğeniler

  Divan Nesrinin Özellikleri: Dil, Arap ve İran edebiyatının etkisinde yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür, Söz sanatlarına ve seçilere çokça yer verilir. Cümleler, bağlaçlarla birbirin

 • 10:20 Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 13 İzlenme / 0 Beğeniler

  Karagöz: Kendi mizah anlayışımıza, estetik değerlerimize göre biçimlendirilen ve geliştirilen gölge oyunu Karagöz, XVI. yüzyılda Hayal-i ZıI veya Zıll-i Hayal olarak adlandırılmaktayken XVII. yüzyılda kesin biçi

 • 11:20 Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 15 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ahmet Yesevi: İlk tekke-tasavvuf edebiyatı sanatçımızdır. Yesevi'nin şiirleri didaktiktir (öğretici). Ayrıca saf ve samimi bir lirizm taşıyan bu şiirlere "hikmet" adını vermiş ve bunların tamamını "Divan-ı Hikmet" adı altında toplamıştır. Şiir

 • 32:03 Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 24 İzlenme / 0 Beğeniler

  Köroğlu (16. yüzyıl): Kimliğiyle ilgili birçok söylenti vardır. Bunlardan ilki Evliya Çelebi'nin rivayet ettiğidir ki Seyahatnamede Köroğlu bir yeniçeri şairidir. Diğeri de en çok itibar edileni, Bolu Beyi'n

 • 32:03 Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 14 İzlenme / 0 Beğeniler

  Halk edebiyatı, halk arasında yetişen saz ve tekke şairlerinin oluşturduğu bir edebiyattır. Halk edebiyatı, Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatlarının ortaya çıktığı İslamiyet öncesi dönemlerden, Türklerin İslamiyet'i k

 • 14:05 17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 25 İzlenme / 0 Beğeniler

  Nef'i (17. yüzyıl): Divan edebiyatında en ünlü kaside şairidir. Övgü ve; yergi ustası olarak bilinir. Aşırı ve abartılı övgüleri ve yergileri ile dikkat çeker. “Vezin tutsun babamı bile eleştiririm." diyecek

 • 18:20 15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 21 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kadı Burhaneddin (15. yüzyıl): Kayseri civarında kadılık yapmış, Eretna Beyliği'nin hükümdarı olmuş devlet adamıdır. Kadı Burhaneddin'in şiirlerinde, mücadelelerle geçen hayatından izler görmek mümkündür. Şii

 • 10:46 Özel Hayatı Konu Edinen Metinler Anı, Günlük, Gezi Yazısı, Mektup İsabet Akademi

  Özel Hayatı Konu Edinen Metinler Anı, Günlük, Gezi Yazısı, Mektup İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 20 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mektup hem bir İletişim aracı hem de bir yazı türüdür.Haberleşme amacıyla oluşturulur.Birbirinden uzakta bulunan kişi ve kurumların iletişim kurmalarını sağlar.Konu ve amacına göre Özel mektup, edebi mektup, resmi mektup, iş mektu

 • 11:46 Gazete Çevresinde Oluşan Metinler Deneme, Fıkra, Makale, Röportaj, Sohbet (Söyleşi), Eleştiri İsabet

  Gazete Çevresinde Oluşan Metinler Deneme, Fıkra, Makale, Röportaj, Sohbet (Söyleşi), Eleştiri İsabet

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 18 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sinemaya uygun olarak hazırlanan metne "senaryo" denir.Senaryolar sinemaya uygulanacak bir dil ve içerikle kaleme alınır. Bu yönüyle senaryo için "filmin kağıttaki hali" de denebilir.Senaryo yazan kişiye "Senarist" denir.Senaryoda

 • 07:35 Modern Tiyatro İsabet Akademi

  Modern Tiyatro İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 11 İzlenme / 0 Beğeniler

  Göstermeye bağlı edebi metinlerdir. Olayların sahnede gösterilmesine dayanır. Dini törenlerden doğmuştur. Eski Yunan'da Dionysos adına düzenlenen tören- Ierden kaynaklanmıştır. Tiyatro eserlerinde olaylar bir yazarın kaleminden ak

RSS