Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

Tarih


 • 04:32 Popüler Tarih Biliminin Yöntemleri Konu Anlatımı LiseGo

  Tarih Biliminin Yöntemleri Konu Anlatımı LiseGo

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 149 İzlenme / 0 Beğeniler

 • Popüler Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 130 İzlenme / 0 Beğeniler

  Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesine çalışılması, ayrıca dünyadaki barışa yönelik tüm girişimler desteklenmiştir. Bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturu

 • 08:54 Popüler Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1. Bölüm Lozan Barış Konferansı İsabet Akademi

  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1. Bölüm Lozan Barış Konferansı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 131 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya konferansı toplayan devletlerdir. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tamamına ka( tılmıştır. ABD gözlemci sıfatıyla katılmıştır. SSCB ve Bulguristan ise sadece boğazlar konusunda konferansa katılmıştı

 • 16:38 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 87 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türk toplumu çağın gerekliliğine uygun kurumlar ile tesis edilmeye çalışılmıştır. Atatürk bu konudaki yaklaşımını, "Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda bilim ve teknoloji alanında başarılı

 • 08:20 Popüler Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1. Bölüm İsabet Akademi

  Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 125 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumunda; Mustafa Kemal'in aile ve yetişme ortamı, eğitim hayatı, okuduğu kitaplar vb. unsurlar etkili olmuştur. Şöyle ki Mustafa Kemal; Selanik Askeri Rüştiyesi'ne giderken kült&uum

 • 11:40 Popüler Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 3. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 115 İzlenme / 0 Beğeniler

  25 Kasım 1925'te kabul edildi. 3 Aralık 1934 tarihli düzenleme ile din adamlarının ibadet yerleri dışında dinî kıyafetlerle gezmeleri yasaklandı. Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin yetkililerinin durumları ise izne bağlandı. TBMM, 30 Kası

 • 15:43 Türk İnkılabı 2. Bölüm Hukuk ve Eğitim Alanında İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 2. Bölüm Hukuk ve Eğitim Alanında İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 99 İzlenme / 0 Beğeniler

  Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu kurumları ortadan kaldırarak daha sistemli ve daha güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmak için hukuk sistemini değiştirmeyi uygun buldu. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak

 • 15:19 Türk İnkılabı 1. Bölüm Siyasi Alanda İsabet Akademi

  Türk İnkılabı 1. Bölüm Siyasi Alanda İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 81 İzlenme / 0 Beğeniler

  Atatürk'ün yenilikçi kişiliğinde gerçekleşen Türk İnkılâbı'yIa devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk İnkılâbı; yönetim, eğitim, yazı, hukuk, giyim ve ekonomi alanlarında yeniden yapılanmay

 • 33:07 Popüler Kurtuluş Savaşında Cepheler 2. Bölüm İsabet Akademi

  Kurtuluş Savaşında Cepheler 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 124 İzlenme / 0 Beğeniler

  Düzenli Ordu'ya Geçişin Zorunluluğa Dönüşmesi16 Mayıs 1920'de Kuvayımilliye giderlerinin Millî Savunma Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın yardımlarının mülkî idarelerce kayıt altına alınması kararlaştırıldı.

 • 11:40 Kurtuluş Savaşında Cepheler 1. Bölüm İsabet Akademi

  Kurtuluş Savaşında Cepheler 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 95 İzlenme / 0 Beğeniler

  Gümrü Barış Antlaşması (3 Aralık 1920)Antlaşmanın Maddeleri:Sarıkamış, Kars, Kağızman ve lğdır Türk hükümetine bırakılacak, TBMM ile Ermenistan arasındaki sınır Çıldır Gölü ve Aras Nehri olacak, Ermenistan Hü

 • 15:50 Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 5. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 5. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 96 İzlenme / 0 Beğeniler

  İtilaf Devletleri 24 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasının şartlarını belirlemek için San Remo Konferansı'nı düzenlemişlerdir. Bu konferansa Osmanlı Devleti'nin de temsilci göndermesini istemişlerdir. Tevfik Paşa

 • 16:36 Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 4. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 71 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mustafa Kemal, işgali bütün tarafsız ülkeler ve İstanbul'daki İtilaf Devletleri temsilcileri nezdinde protesto etmiştir, ayrıca protestolarla yetinmeyen Mustafa Kemal;-› İstanbul ile haberleşmenin kesilmesini-› İstanbul'da yap

 • 18:14 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 3. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 3. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 115 İzlenme / 0 Beğeniler

  Amasya Görüşmeleri'nde Mustafa Kemal, Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da güvenli bir yerde toplanmasını istemişti. İstanbul yönetiminin bunu kabul etmemesi üzerine sonuçta Meclis'in İstanbul'da toplanmasını kabul etti ve bu do

 • 19:50 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 108 İzlenme / 0 Beğeniler

  13 Eylül 1919'da Sivas'ta İradeimillîye adında gazete çıkarılmaya başlandı. (Böylece alınan kararların halka ulaştırılması kolaylaştı.) Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Kuvayımilliye Komutanlığı'na atadı. (Bu durum Temsi

 • 19:04 Popüler Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 1. Bölüm İsabet Akademi

  Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 141 İzlenme / 0 Beğeniler

  Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunduğu sırada Samsun ve yöresindeki Flum çeteleri, köyleri basmaya ve Türkleri öldürmeye başladılar. Bu durum karşısında bölgedeki Türkler kendilerini savunmak amacıyla birlikler ol

 • 17:35 Popüler Kuvayi Milliye Hareketi ve Cemiyetler İsabet Akademi

  Kuvayi Milliye Hareketi ve Cemiyetler İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 268 İzlenme / 1 Beğeniler

  l. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan işgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan direniş ruhuna "Kuvayımilliye" (millî kuwetler), teşkilatına ise "Kuvayımilliye Teşkilatı" denir. İşgallere karşı ilk direniş h

RSS