Videolu Ders Anlatımları
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

9. Sınıf Kimya


 • 18:11 Katılar ve Hal Değişimleri 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Katılar ve Hal Değişimleri 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 49 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kinetik enerji: Taneciklerin hareketi sonucu elde edilen enerjiye kinetik enerji denir. Tanecikler ne kadar hızlı hareket ederse kinetik enerji o kadar büyüktür. Sıcaklığın artması taneciklerin hızını dolayısıyla kinetik enerijsini artırır.

 • 20:57 Katılar ve Hal Değişimleri 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Katılar ve Hal Değişimleri 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 47 İzlenme / 0 Beğeniler

  Maddenin Halleri:Maddeyi oluşturan taneciklerin birbirlerine olan etkileşimine göre katı, sıvı ve gaz olmak üzere maddenin üç tane fiziksel halini görmekteyiz. Bunlardan başka günümüzde maddenin dördünc&

 • 20:15 Sıvılar 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Sıvılar 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 44 İzlenme / 0 Beğeniler

  Adhezyon ve Kohezyon Kuvvetleri: Kağıt mendile cıva döküldüğünde, cıva damla halinde kalır, kağıt mendil tarafından emilmez. Bu olaya "sıvı bulunduğu yüzeyi ıslatmadı" denir. Kağıt mendil üzerine su döküldüğ&uu

 • 22:20 Sıvılar 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Sıvılar 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 53 İzlenme / 0 Beğeniler

  Sıvıların Özellikleri:Hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan en önemli maddelerden biri olan su sıvıdır. vücudumuzun neredeyse %75'i sudur. Dünyamızın 3/4'ü sudur. Araçlarda kullandığımız akaryakıt sıvıdır. Boyanın duvara s&

 • 26:06 Gaz Kanunları Yasaları 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Gaz Kanunları Yasaları 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 59 İzlenme / 0 Beğeniler

  Gazların sıkışma ve Genleşme Özelliği:Gazlar ile ilgili bilgilerimizi hatırlayacak olursak; Tanecikleri arasında çok büyük boşluklar vardır. Tanecikler sürekli hareket halindedir. Farklı gazlar birbirleri ile her oranda karışabi

 • 25:23 Gaz Kanunları Yasaları 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Gaz Kanunları Yasaları 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 62 İzlenme / 0 Beğeniler

  Gaz Kanunları:Şekildeki kap sabit hacimli kap olarak adlandırılır. Kabın içinde bulunan gaza dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında kabın hacmi değişmez. Kabın sıcaklığı artırıldığında; taneciklerin hızı artacağından kaba yaptıkları çarpma

 • 27:03 Maddenin Halleri ve Gazlar Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Maddenin Halleri ve Gazlar Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 74 İzlenme / 0 Beğeniler

  Günlük hayatımızda maddenin katı, sıvı, gaz olmak üzere üç haliyle karşılaşırız. Maddenin dördüncü hali olan plazma hali de güncel hayatta karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde maddenin gaz halin

 • 17:20 Tepkime Türleri Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Tepkime Türleri Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 73 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kimyasal tepkimelerin sayısı oldukça fazladır. Bu tepkimelerin belirli gruplara ayrılması anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bir çok tepkime çeşidi arasından burada üç çeşit sınıflandırma inceleyeceğiz.Yanma Tepkimel

 • 18:06 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 49 İzlenme / 0 Beğeniler

  Fiziksel ve Kimyasal Değişme: Çevremize baktığımızda sürekli olarak bir şeylerin değiştiğini gözlemleriz. Havanın soğuması, yaprakların dökülüp kuruması, suyun donması, binaların boyanması, şekerin çayı tatlandırması

 • 16:24 Zayıf Etkileşimler 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Zayıf Etkileşimler 2. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 39 İzlenme / 0 Beğeniler

  Apolar taneciklerde elektron sayısının artmasıyla London kuvvetinin arttığı tespit edilmiştir. Soygazların kaynama noktası incelendiğinde grup içerisinde yukarıda aşağıya doğru arttığı görülür.İyon Kalıcı Dipol Etkileşimleri:İyon ve

 • 25:01 Zayıf Etkileşimler 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Zayıf Etkileşimler 1. Bölüm Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 60 İzlenme / 0 Beğeniler

  Moleküller arasında meydana gelen etkileşimler zayıf. bağlardır. Bu bağlar kırıldığında maddenin fiziksel hali değişir. Bu nedenle zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir.Van der Waals EtkileşimleriKalıcı ve İndüklenmiş Dipoller: Dipol terimi iki

 • 34:13 Güçlü Etkileşimler (Kovalent ve Metalik Bağ) Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Güçlü Etkileşimler (Kovalent ve Metalik Bağ) Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 51 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kovalent Bağ ve Kovalent Bileşiklerin Oluşumu: Metaller kendi aralarında kimyasal bağ oluşturamaz. Metal ile ametal elektron alış verişi yaparak iyonik bağ oluşturur. Ametaller ise kendi aralarında elektronlarını ortak kullanarak kovalent bağ oluştururlar

 • 34:53 Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ) Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ) Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 79 İzlenme / 0 Beğeniler

  İyonlardan bileşik oluşumu:Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan bağdır. Metal atomları e' vererek (+)yüklü iyon (Katyon) Ametal atomları e" alarak (-) yüklü iyon (Anyon) oluştururlar. Bu zıt yü

 • 24:11 Kimyasal Türler ve Etkileşimler Konu Anlatımı İsabet Akademi

  Kimyasal Türler ve Etkileşimler Konu Anlatımı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 45 İzlenme / 0 Beğeniler

  Çevremize baktığımızda görebildiğimiz veya göremediğimiz ancak madde olarak sınıflandırdığımız her şey, atomların veya atomlardan oluşan diğer taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Maddeyi oluşturan bu taneciklere kimyasal tü

 • 16:16 Periyodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi

  Periyodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 71 İzlenme / 0 Beğeniler

  Periyodik Tabloda Atom Yarıçapı DeğişimiPeriyodik tabloda aynı grup içerisinde yukarıdan aşağı doğru inildikçe periyot sayısı yani atomun katman sayısı artar. Bu nedenle atom çapı artar. Periyodik tabloda aynı periyotta soldan

 • 31:52 Periyodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi

  Periyodik Özelliklerin Değişimi Konu Anlatımı 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 66 İzlenme / 0 Beğeniler

  Periyodik Özelliklerin DeğişimiBu bölümde periyodik cetvelde bazı özelliklerin ayrı periyotta soldan sağa doğru, aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe nasıl değiştiğini öğreneceğiz.a. Metalik ve Ametalik Özell

RSS