Ders Videoları, Video konu anlatımı
Hoşgeldiniz
Giriş / Kayıt Ol

10. Sınıf Türk Edebiyatı


 • 16:37 Popüler Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler ve Nesir İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 214 İzlenme / 0 Beğeniler

  Divan Nesrinin Özellikleri: Dil, Arap ve İran edebiyatının etkisinde yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklüdür, Söz sanatlarına ve seçilere çokça yer verilir. Cümleler, bağlaçlarla birbirin

 • 10:20 Popüler Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  Osmanlı Edebiyatında Göstermeye Bağlı Metinler İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 196 İzlenme / 0 Beğeniler

  Karagöz: Kendi mizah anlayışımıza, estetik değerlerimize göre biçimlendirilen ve geliştirilen gölge oyunu Karagöz, XVI. yüzyılda Hayal-i ZıI veya Zıll-i Hayal olarak adlandırılmaktayken XVII. yüzyılda kesin biçi

 • 11:20 Popüler Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Tasavvuf Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 208 İzlenme / 0 Beğeniler

  Ahmet Yesevi: İlk tekke-tasavvuf edebiyatı sanatçımızdır. Yesevi'nin şiirleri didaktiktir (öğretici). Ayrıca saf ve samimi bir lirizm taşıyan bu şiirlere "hikmet" adını vermiş ve bunların tamamını "Divan-ı Hikmet" adı altında toplamıştır. Şiir

 • 32:03 Popüler Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  Aşık Edebiyatı Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 178 İzlenme / 0 Beğeniler

  Köroğlu (16. yüzyıl): Kimliğiyle ilgili birçok söylenti vardır. Bunlardan ilki Evliya Çelebi'nin rivayet ettiğidir ki Seyahatnamede Köroğlu bir yeniçeri şairidir. Diğeri de en çok itibar edileni, Bolu Beyi'n

 • 32:03 Popüler Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 147 İzlenme / 0 Beğeniler

  Halk edebiyatı, halk arasında yetişen saz ve tekke şairlerinin oluşturduğu bir edebiyattır. Halk edebiyatı, Türklerin sözlü ve yazılı edebiyatlarının ortaya çıktığı İslamiyet öncesi dönemlerden, Türklerin İslamiyet'i k

 • 14:05 Popüler 17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 220 İzlenme / 0 Beğeniler

  Nef'i (17. yüzyıl): Divan edebiyatında en ünlü kaside şairidir. Övgü ve; yergi ustası olarak bilinir. Aşırı ve abartılı övgüleri ve yergileri ile dikkat çeker. “Vezin tutsun babamı bile eleştiririm." diyecek

 • 18:20 Popüler 15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  15 ve 16. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 208 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kadı Burhaneddin (15. yüzyıl): Kayseri civarında kadılık yapmış, Eretna Beyliği'nin hükümdarı olmuş devlet adamıdır. Kadı Burhaneddin'in şiirlerinde, mücadelelerle geçen hayatından izler görmek mümkündür. Şii

 • 13:08 Popüler Oğuz Türklerinin Anadoludaki İlk Ürünleri ve Şairleri İsabet Akademi

  Oğuz Türklerinin Anadoludaki İlk Ürünleri ve Şairleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 211 İzlenme / 0 Beğeniler

  Divan Şiirinde Akımlar:Türki-i Basit 15 ve 16. yüzyılda divan şiirinde görülmüştür. Akımın öncüsü Aydınlı Visali'dir. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalardan kaçınmayı amaçl

 • 29:23 Popüler Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 180 İzlenme / 0 Beğeniler

  Kendine özgü bir sanat anlayışı, sınırlı bir duygu ve şiir' dünyası, sanatlı bir dili, İslam dini ve tasavvufa dayalı bir düşünce örgüsü bulunan şekilci, kuralcı ve idealist Türk edebiyatına divan edebiyatı den

 • 25:53 Popüler Söz Sanatları İsabet Akademi

  Söz Sanatları İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 178 İzlenme / 0 Beğeniler

  Teşbih (Benzetme):Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanı, güçlü olana benzetmeye teşbih denir. Tam bir teşbihte dört unsur bulunur. 1. Benzeyen: Benzetilen ögelerden zayıf olanıdır. 2. Kendisine Benzetilen: Benzetil

 • 24:28 Popüler İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri İsabet Akademi

  İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 193 İzlenme / 0 Beğeniler

  İslami Dönemde Türk Dili ve Türk Edebiyatının İlk Eserleri:İslamiyetten önce Türkler tarih sahnesi içerisinde çeşitli dinlere inanmışlardır. Göktürkler döneminde Gök Tanrı inancı; Uygurlar dö

 • 14:00 Popüler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2. Bölüm İsabet Akademi

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 194 İzlenme / 0 Beğeniler

  Alp Er Tunga Destanı:Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga'nın yiğitliklerinin anlatıldığı destandır. Alp Er Tunga, M.Ö VII. yüzyılda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış bir hükümdardır. İranlıların Şehnamesi'nde Efrasiyab

 • 30:32 Popüler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1. Bölüm İsabet Akademi

  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 1. Bölüm İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 218 İzlenme / 0 Beğeniler

  Destan Dönemi: Destan Dönemi Türk edebiyatı, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemde oluşturdukları edebiyattır. Destan Dönemi ürünleri sözlü olarak oluşturulmuş, yine sözlü olarak ne

 • 17:30 Popüler Tarih İçinde Türk Edebiyatı İsabet Akademi

  Tarih İçinde Türk Edebiyatı İsabet Akademi

  ekleyen Admin Ekleme Tarihi 142 İzlenme / 0 Beğeniler

  Edebiyat, duygu, düşünce ve hayalleri yazılı veya sözlü olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatıdır. Tarih; toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları yer ve zaman göstererek a

RSS